Türk Edebiyatı

Şiir Nedir?

Şiir Nedir?

Yüzyıllardan beridir sorulagelen “Şiir Nedir” sorusu tüm çağları, dönemleri, şiir ürünlerini ve onlarda yansıyan şiir anlayışlarını kapsayacak bir tanımla yanıtlanamamıştır. Girişilen her tanımlama çabası ya belli bir dönemin şiir anlayışını yansıtmış ya da kişisel görüşleri dile getirmiştir. Kesin tanıma ulaşılamaması, bir bakıma doğal karşılanmalıdır; çünkü şiir öznel nitelikleri ağır basan bir türdür. Denilebilir ki ne kadar şair varsa o kadar da şiir tanımı vardır. Örneğin, Ahmet Haşim şiiri “nesre çevrilmesi mümkün olmayan tür”, Cahit Sıtkı Tarancı “sözcüklerle güzel şekiller kurmak sanatı”, Lamartine “büyük zekâların rüyaları” olarak tanımlamışlardır.

Yazın kuramcıları, yazın tarihçileri ve kimi eleştirmenlere göre tüm dilsel ürünler, şiirin toprağında boy atıp gelişmiştir. Daha doğrusu yazınsal türlerin anası şiirdir.

Aristoteles ünlü yapıtı Poetika’da yazınsal yaratıların olumlu etkilerine değinmiş, ayrıca içerik ve içeriğin biçimlendirilişine göre şiirleri türlere ayırmıştır.

Şiir Türleri:

  • Lirik şiir
  • Epik Şiir
  • Didaktik Şiir
  • Satirik (Yergi) Şiir
  • Pastoral (Çobanıl) Şiir
  • Pastoral şiir
  • Dramatik Şiir
İlginizi çekebilir:
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu