ÖYTProgram Geliştirme

Eğitim Programının Özellikleri Nelerdir?

Eğitim programının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Milli Eğitimin Amaçlarına Uygun Olma:

Eğitim programlarının hazırlanış amaçları vardır. Bu amaçlar belli hedefleri gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. İyi bir program, milli eğitimin amaçlarını etkili bir biçimde gerçekleştirebilmelidir. Bu bağlamda, programlar eğitim sisteminin uzak ve genel hedefleriyle tutarlı olmalıdır. Programlar, toplumun bireyden beklediği özellikleri geliştirebilecek nitelikte hazırlanmalıdır.

Çerçeve Özelliği Taşıma:

İyi bir program ayrıntıya inmemeli; öğretim sürecindeki ünitelere, etkinliklere ve konulara genel hatlarıyla yer vermelidir. Programın ana çerçevesi, ülkenin tüm okullarında benzer nitelik taşımalıdır.

Esnek Olma:

İyi bir programın çerçeve özelliğini taşımasının temel gerekçesi; öğretmene bilim ve tekniğin gerektirdiği yeniliklere, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, okulun bulunduğu bölgenin, okulun bulunduğu yerin ve okulun özelliklerine ayrıca kendi öğretim becerilerine göre ayrıntıları belirleyebilme ve uygulama olanağını sağlayabilmesidir. Programın uygulandığı bölgenin sosyo-kültürel yapısına ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak, esnek olmasını gerektirir.

İşlevsel Olma:

Programda yer alan bilgi, beceri, değer ve tutumlar yaşamda geçerli olmalı; gerçek yaşam durumlarında işe yaramalıdır. Bir program, bireyin ihtiyaçlarını karşılamalı, onun yeteneklerini ortaya çıkartabilmeli ve yeteneklerini geliştirebilmelidir. Bu yönüyle hem toplumsal hem de bireysel ihtiyaçlara yanıt vermelidir.

Değişmez ve Genel Olma:

Eğitim kasıtlı kültürleme süreci olduğu düşünüldüğünde, programların da bu kastı oluşturabilmek adına değişmez ve genel olarak bir ülkenin tüm bireyleri için geçerli olacak yönlerinin olması gerekmektedir. Örneğin ulusal değeri olan konuların okullarda aynı tarihlerde ele alınması gibi.

Bilimsellik:

İyi bir eğitim programı bilimsel olmalıdır. İyi bir program, bilimsel süreç basamakları izlenerek hazırlanmalı, bilimsel bilgiler içermelidir. Ayrıca, iyi bir program bilimsel bilgiyi kullanarak öğrencilerin tüm alanlarda gelişimini desteklemelidir.

Rehber / Uygulanabilir Olma:

Programlar öğretmenler için vazgeçilmez başvuru kaynaklarıdır. Bu nedenle, iyi bir program, öğretmenin anlayabileceği bir dille yazılmalı; uygulayabileceği bir biçimde anlaşılır olmalıdır. Bir program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, uygulanmadığı sürece geliştirilmesi için de gerekli veriler sağlanamayacaktır. Çoğu zaman hazırlanan programla uygulanan programın görünümü birbirinden farklıdır. Her ne kadar, tam olarak mümkün olmasa da iyi bir program, program tasarısına en yakın biçimde uygulanabilen programdır.

İlginizi çekebilir:
İnformal Eğitim (Plansız Eğitim) Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu