Yeniden Kurmacılık (Re-Constructivism) - Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefesinin Özellikleri - Eğitim Kafe

şişli escort - izmir escort - adana escort - beylikduzu escort

beylikdüzü escort bayan

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

Yeniden Kurmacılık (Re-Constructivism) – Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefesinin Özellikleri

Yeniden Kurmacılık nedir?

Toplumu yeniden yapılandırmayı ve geliştirmeyi, değişim ve sosyal reform için eğitimi temele alır. Yeniden kurmacılıkta öğretmen, değişimin ve reformun temsilcisidir, araştırma yönetici ve bir proje başkanı gibi hareket eder, öğrencilerin problemlerin farkına varmalarına yardımcı olur. Yeniden Kurmacılık felsefesinin eğitim programlarındaki odak noktası, eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden kavramsallaştırılmasıdır.

Toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek eğitimin amacı olarak kabul edilen akımda, öğrenci merkezli strateji-yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Akıma göre eğitim, yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır. Bunun için eğitime büyük bir önem atfedilmektedir. Yeniden Kurmacılık yeniliklerine en açık eğitim akımıdır.

BİLGİ NOTU:

Atatürk’ün yeniden kurmacı bazı sözleri aşağıda verilmiştir:

  • ‘’Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en saygıdeğer kişileridir.’’
  • ‘’Öğretmenler! Ben ve arkadaşlarım sarsılmaz bir imanla sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaştığınız engelleri kaldıracağız.’’
  • ‘’Öğretmenler! Yeni nesil sizin esriniz olacaktır.’’ Kemal Atatürk

Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefesinin Akımının Özellikleri

Dayandığı Felsefe: Pragmatizm, Varoluşçuluk

Eğitimin Amacı: Toplumu yeniden yapılandırmak ve gerçek demokrasiyi geliştirmektir.

Eğitim Programlarının Odak Noktası: Eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden kavramsallaşması ve işlevselleştirilmesi

Öğretmenin Rolü: Öğretmen değişim ve reformun temsilcisidir.

Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefesinin Temel Özellikleri

  1. John Dewey, Isaac Bergson ve T. Brameld bu akımın temsilcilerindendir.
  2. Pragmatizmden ilham alan, İlerlemeciliğin bir devamı şeklindedir.
  3. Eğitim; toplumu yeniden yapılandırmada ve sosyal reformu gerçekleştirmede önemli bir araçtır.
  4. Toplumu değiştirmede temel sorumluluk okullardadır.
  5. Okulun toplumu değiştirme ve yeniden yapılandırma sorumluluğunu yerine getirecek olanlar da öğretmenlerdir.
  6. Bu akımın en önemli özelliği, eğitimin davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak, yeniden inşa edileceğine inanılmasıdır.

Diğer eğitim felsefesi akımları:

1 Yorum

Yorum bırak