Program Geliştirme

Varoluşçuluk (Existentializm)

Varoluşçuluk Nedir?

Varoluşçuluk felsefesine göre, insan kendi yaratan, kendi faaliyetlerinin toplamı olan ve kendinden sorumlu olan bir varlıktır. İnsana önem veren bir felsefe akımıdır. Bu nedenle, insanın eğitiminde mutlak özgürlük ilkesi esas olmalıdır.
Toplum, meslek, kitle iletişim araçları, demokrasi, ahlak vs. gibi kişi özgürlüğünü sınırlayan şeylerin, hiçbir şekilde baskı aracı olarak kullanılmaması esastır. Bu nedenle varoluşçu felsefe, toplumsal ve hatta grup öğretimine karşı çıkar; kişinin kendi kendine eğitimini ön görür.

Bu felsefede her bir öğrencinin, kendi değerler sistemini özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmaksızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır. Fakat bu görüşün eğitim sürecine yaklaşımındaki kesin tutum, bilgi düzeyi, eğitim süreci, birey-grup etkileşimi, öğretmen ve öğrenci konularına ilişkin var olan uygulamaları reddetmesi onun uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.

Varoluşçuluk felsefesine göre; her birey kendi değer sistemini, gerçekliklerini özgürce, baskı altında kalmadan istediği şekilde ortaya koyabilir. Öğretmen bu durumda yardıma gereksinim duyan öğrencinin yardımına koşan ve onun kişiliğinin gelişmesine yardım eden kişi olarak algılanmaktadır. Bu felsefede, toplumda önce bireyin kendini geliştirmesi önemli görülmektedir. Diğer bir anlatımla, temelde birey vardır. Toplum, bireyden sonra gelmektedir.

BİLGİ NOTU:
Varoluşçuluk akımına göre eğitimin amacı; özgürlüklerin arttırılmasıdır.

Diğer felsefi akımlar:

İlginizi çekebilir:
Pragmatizm (Yararcılık)
İlginizi çekebilir:
Realizm (Gerçekçilik)
İlginizi çekebilir:
İdealizm (İdealist Görüş)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu