Türk Edebiyatı

Türkü Nedir? Türkünün Özellikleri Neledir?

Türkü Nedir?

Türkü Nedir? Türkü, TDK’ye göre Türkü, “Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume” olarak geçmektedir. Aşağıda Türkü nedir hakkında detaylı bilgiye ulaşacaksınız.

Türkünün Özellikleri Nelerdir?

 • Halk arasında “şarkı, deyiş, deme ve hava” gibi adlarla kullanılır.
 • Düzenleyicisi bilinmez ve halkın sözlü geleneğinden oluşup gelişen, çağdan çağa ve yerden yere göre içeriğinde veya biçiminde değişikliğe uğrayabilir.
 • Türkülerde mahlas yoktur.
 • Aşk, sevgi, ayrılık, gurbet, ölüm, kahramanlık gibi konularda söylenirler.
 • Türkülerin büyük çoğunluğu toplumsal olaylardan doğar.
 • Toplumun acısını, üzüntüsünü, kederini, tepkisini, mutluluğunu ve beğenisini dile getirir.
 • Ezgili olan manzumeler için türkü tabiri kullanılır.
 • Ağıt ve ninniler de türkü olarak anılır.
 • Hece ölçüsünün her çeşidiyle söylenmektedir.
 • “Bağlama, nakarat, kavuştak” dizesi tekrar eden dizedir.
 • Hece ölçüsünün 5’lisinden başlayarak 16’lısına kadar hemen hemen her kalıpta türkü söylenir.
 • 2 dizeli, 3’lüklerden oluşan ve 4’lüklerden oluşan türküler de vardır.
 • Ezgileri bakımından usullü (kırık havalar: oyun havaları), usulsüz (uzun havalar: ağıt, bozlak, divan, hoyrat, kayabaşı, koşma, maya, türkmani vs) türküler olarak ayrılır.
İlginizi çekebilir:
Gülşehri Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu