ÖYTProgram Geliştirme

Toplumsal Temeller

Bir toplumun kültürel yapısı, devlet düzenini, anayasası, denetim sistemi, ekonomik koşulları, istihdam düzeni, kurum ve kuruluşları, değerleri, kültürü eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınmalıdır.

Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu gerçekleşmez ise bireylerin topluma uyumunda güçlükler yaşanır. Bir eğitim programı o toplumu yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu nedenle bir program, toplumdan ve toplumsal yapıdan uzak kalmamalıdır. Program geliştirme çalışmalarında okulla toplum arasındaki ilişki ve onun program kararları üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.

Okul-toplum ilişkilerinin düzenlenmesinde;

 • Etkinlikler yoluyla okulun kendini topluma tanıtması ve toplumu iyi tanıması,
 • Güçlü bir okul-aile iş birliğinin sağlanması,
 • Okulun toplumun merkezi haline getirilmesi,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yapılan etkinliklerde toplum kaynaklarından yararlanılması
 • Okulda öğrencilerin gereksinimlerinin ne ölçüde karşılandığının hep birlikte incelenmesi gerekmektedir.

Program geliştirilirken ve planlanırken toplumsal temelleri kullanma ve dikkate alma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Toplumda çatışmalar, değerler, beklentiler, göç, sanayileşme, değişimler, iş olanakları programlar üzerinde etkili olmaktadır.

NOT:

 • Programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde toplumsal temeller dikkate alınmalıdır.
 • Kültürel değerlerin aktarımı, eğitim sisteminin temel işlevidir.
 • Bir eğitim programı toplumu yansıtır.
 • Okul, toplumsal değişimin lokomotifidir.
 • Okullar, toplumsal değişimin gerisinde kalmamalıdır.
 • Bir program toplumdan ve toplumsal yapıdan uzak kalamaz. Çünkü yetiştireceği bireyler toplumun birer üyesi olacaklardır.
 • Toplumsal ihtiyaçlar analiz edilerek programlara yansıtılmalıdır.
İlginizi çekebilir:
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu