Türk Edebiyatı

Tiyatro Nedir? Tiyatro Özellikleri

Tiyatro Nedir?

Tiyatro, yaşamdaki olayları sahnede canlandırma sanatıdır. Drama ya da tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu bakımdan tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanır.

Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler tarafından doğrudan doğruya söylenir.

Görme ve işitme ögeleri üzerine kurulan tiyatroda sözler ve davranışlar birbirini tamamlar, bir bütünlük oluşturur. Tiyatronun gözler önünde ve canlı olarak seyircilerin fiziksel duyularına seslenmesi, onu diğer yazı türlerinden ayırır; çünkü bu yönüyle diğer yazı türlerinden farklı olarak somut bir nitelik taşır.

Tiyatro Özellikleri

Tiyatro, her ülkede dinsel törenlerden doğmuştur. Bu sanat, ulusların dinlerine ve toplumsal koşullarına göre farklı özellikler gösterir. Günümüz Batı tiyatrosunun kaynağı eski Yunan tiyatrosudur. Eski Yunan’da şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenen törenlerden doğmuştur.

Tiyatronun bir şiir türü olarak ortaya çıktığı dönemlerin iki ana ürünü, trajedi ve komedidir. Tiyatronun tarihsel gelişimi içinde üçüncü bir tür olan dram ortaya çıkar. Dramın ortaya çıkışı, tiyatroda şiirden düz yazıya geçiş aşamasını da vurgular.

Tiyatronun Ögeleri

Yazar, eser, oyun ve seyirci ögelerinden oluşan tiyatrolar, çoğu zaman yazılı bir metne dayanır. Bu metne “senaryo” denir.

Tiyatro, edebiyatın yanı sıra oyunculuk, sahne düzeni, dekor, kostüm, aydınlatma, müzik ve dans gibi ögeleri de içerir.

Tiyatronun oluşmasında eser (senaryo), oyuncular, sahne ve seyirci ögeleri her zaman dikkate alınır.

Bütün bunlara rağmen tiyatronun temel ögeleri olay, kişiler, yer ve zamandır.

Tiyatro Türleri

Tarihsel gelişim süreci içinde tiyatro üç bölümde incelenir: Tragedya ve komedya, dramatik başlığı altında ele alınmıştı.

İlginizi çekebilir:
Destan Nedir? Doğal ve Yapma Destan Özellikleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu