ÖYT

Tam Öğrenme Modeli

Okulda öğrencilere sunulan öğretim hizmetlerinden dolayı az sayıda öğrenciler başarılı olmaktadır. Bloom’a göre öğrenciler arasında okulda ortaya çıkan başarı düzeyi farklılıklarının nedeni kalıtımsal değil çevresel koşullardır. Slavin’in”etkili öğretim modeli“, geniş ölçüde Carrol’un “okulda öğrenme modeli” ile örtüşmektedir. Her iki modelin de ortak varsayımı; öğrenme düzeyinin öğretimin düzenlenmesiyle artırılabilir olduğudur.

Tam Öğrenme Modelinin Varsaayımları

 • İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi birinin öğrenebileceği bir şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.
 • Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.

Tam öğrenme modelinde, öğrenme sürecini etkileyen, değiştirilebilen faktörler kontrol altına alınıp, etkili kullanılarak tam öğrenmeyi sağlama amaçlanmaktadır. ‘’Suyun kaynaması için gerekenler yapıldığında su kaynıyorsa, öğrenme sürecinde de olumlu koşullar ve ortam sağlandığında öğrenciler öğrenirler.’’ Görüşü tam öğrenme modelinde savunulur. Tam öğrenme modeli; öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun koşullar sağlandığında yani ek zaman ve nitelikli öğretim hizmeti verildiğinde bütün öğrencilerin her şeyi öğrenebileceğini ifade eder.

Öğretim sürecinde öğrenmeyi etkileyen çok sayıda faktör vardır; bunlar değiştirilebilir faktörler ve değiştirilemeyen faktörler olmak üzere iki başlıkta incelenir.

Tam Öğrenme Modelinde Değiştirilebilir Faktörler

 • Dersle ilgili ön öğrenmeler (Bilişsel giriş davranışları, hazırbulunuşluk)
 • Derse karşı ilgi ve tutum
 • Akademik özgüven (Dersi başarıp başaramayacağı yönünde kendine olan inancı)
 • Öğretim hizmetinin niteliği
 • Araç gereç

Tam Öğrenme Modelinde Değiştirilemeyen Faktörler

 • Olgunlaşma seviyesi
 • Genel yetenek
 • Doğuştan getirilen kişilik özellikleri
 • Ailenin sosyo – ekonomik düzeyi
 • Zekâ

Bloom, normal dağılım eğrisini reddeder. Alt grupta yer alan öğrencilerin de önemsenmesi gerektiği ve onların da tam öğrenmelerinin sağlanması gerektiğini savunur. Bu anlamda, öğretmene büyük görevler düşmektedir.

Tam Öğrenme Modeli

Tam Öğrenme Modelinin Temel özellikleri

 • Tam öğrenme ölçütü (hedefi) belirlenmelidir.
 • Öğrenmeye yeterli zaman ayrılmalıdır.
 • Öğrencilerin derse etin katılımı sağlanmalıdır.
 • Öğrenme-öğretme sürecinde, özellikle öğretim hizmetinin niteliğini artırmada pekiştireç, ipucu, dönüt ve düzeltme kullanılmalıdır.
 • Bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye ya da bölüme geçirilmemelidir.
 • Öğrencilere pahalı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır.
İlginizi çekebilir:
Engelli Ortaöğretim - Lise Mezunları 2016/1 EKPSS Taban Puanları

Tam Öğrenme Modelinin Uygulama Aşamaları

 1. Hedef davranışlar / kazanımlar ile bunların kazandırılacağı öğrenme üniteleri belirlenmesi
 2. Her ünitenin öğrenilmesi için gerekli ön koşul davranışların (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) belirlenmesi
 3. Öğrencilerin giriş davranışlara sahip olma düzeyinin belirlenmesi
 4. Eksik ön koşul giriş davranışları var ise tamamlama eğitimi yapılması
 5. Giriş davranışlar kazandırıldıktan sonra ünitedeki yeni davranışların öğrenilebilmesi için öğretim etkinlikleri düzenlenmesi
 6. Ünitedeki davranışlar kazandırıldıktan sonra izleme testi uygulanması
 7. İzleme testi sonuçlarına göre tam öğrenme ölçütüne ulaşamayan öğrenciler için eksik ve yanlış öğrenmeleri düzeltmek üzere ek öğrenme-öğretme etkinlikleri yapılması.
 8. Tam öğrenme ölçütüne ulaşmış öğrenciler içinse zenginleştirilmiş etkinlikler uygulanmalıdır.

Tam Öğrenme Modelinde Ek Öğrenme Aktiviteleri

 • Evde ek öğretim (ödev ya da proje)
 • Okulda ek öğretim
 • Küçük gruplarla öğretim (akran yardımı yok, öğrencinin öğrenmesi için gereken her şeyi öğretmen yapacak)
 • Bire bir öğretim
 • Programlı ve bilgisayarlı öğretim
 • Akademik oyunlarla öğretim
 • Ek kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim
 • Farklı bir yöntemle tekrar öğretim
 1. Tamamlama işlemlerinden sonra paralel bir izleme testi uygulanması (izleme testindeki aynı davranışları ölçen farklı sorulardan oluşan) öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıkları belirlenmesi
 2. Öğrenciler tam öğrenme ölçütüne ulaştıktan sonra yeni üniteye geçilmesi

BİLGİ: Tüm öğrenme modelinde süreci ayrıntılı bir şekilde planlayan ve uygulayan öğretmendir. Bu nedenle, ek öğrenme fırsatlarının hazırlanmasında ve sunulmasında öğretmen aktiftir. 

11. Tam öğrenme modelinde, dersi organize eden öğretmen olduğu için öğrencinin öğrenciden öğrenmesi söz konusu değildir

12. Tam öğrenmede zaman önemli bir sınırlayıcıdır. Tam öğrenme modeli tüm öğrencilerin aynı düzeyde öğrenmesini sağlamaya çalıştığından zaman alıcıdır.

13. İleride olan öğrenciler için uygulanacak zenginleştirilmiş etkinliklerin; ek öğrenme aktivitelerinin ve materyallerinin hazırlanmasının ve uygulanmasının uzmanlık gerektirmesi.

İlginizi çekebilir:
Engelli Lisans Mezunu Memur Adayları 2016/1 EKPSS Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu