Program Geliştirme

Realizm (Gerçekçilik)

Realizm Nedir?

Gerçekçilik (Realizm); gerçeğin bireyin dışında var olduğunu, bireyden bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Gerçeklik bireyin var olmasına ya da olmamasına bağlı değildir. Bireyin yaptığı, bağımsız dış gerçekliği algılamak, olguları belli bir sistematik içinde sınıflamak, bu olgular arasındaki olası neden-sonuç ilişkilerini bulmaktır.

Duygu ve arzulardan öte akla bağımlılık vardır. Bu görüşe göre var olan her şey gerçektir. Gerçek maddedir. İdealizmin tersine zihin / akıl kendi dünyasını yaratmaz. İnsan zihni, yaşadığı çevre ile bilgi alışverişinde bulunarak nesnelerin bilgisine ulaşır. Gerçekçi görüş temelde idealist görüşe karşıt olarak oluşturulmuş bir görüştür.
Gerçek, zihnin dışındadır ve zihin dış dünyadan aldığı duyumlarla şekillenir ve değişir. Bilgi, sonradan kazanılır. Bu nedenler, eğitim hayat içinde ve hayata uygun olmalı, tabiat kanunları öğretilmeli ve uygulamaları yaptırılmalıdır.

Temel ilgiler (matematik, fen ve yabancı dil) mutlaka herkese öğretilmelidir. Akıl yürütme yolu ise deney, gözlem ve tümevarım yöntemidir. Realizmde konu alanı merkezli olmasına karşın idealizmden farkı, daha mantıklı, düzenli ve disiplinler şeklinde programların yapılmasıdır ( matematik, fizik, kimya vb.).

BİLGİ NOTU:
Realizme göre eğitimin amacı toplumun kültürel birikimini genç nesillere aktararak, onların aklı kullanma yollarını gelişmektir. Eğitimin bir diğer hedefi de bireyin topluma ve doğaya uyum yeteneğini geliştirmektir. Bireylere temel eğitim verilmelidir.

Diğer felsefi akımlar:

İlginizi çekebilir:
Pragmatizm (Yararcılık)
İlginizi çekebilir:
İdealizm (İdealist Görüş)
İlginizi çekebilir:
Varoluşçuluk (Existentializm)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu