Program Geliştirme

Psikolojinin Tarihçesi- Psikolojik Kuramlar

Psikolojinin Tarihçesi

Psikoloji, oldukça yeni bir bilim alanıdır. Hatta 18. Yüzyıla kadar felsefenin kapsamı içinde yer almıştır. Almanya’da 1879 yılında Wilhelm Wundt tarafından bilimsel anlayışa uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte felsefeden ayrılmıştır.

BİLGİ: Psikoloji kapsamında yapılan bilimsel çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan ilk psikoloji ekolü “yapısalcılık“tır.

Psikolojinin tarihçesi her bir düşünce ekolü, onun yerini alan sonraki ekole geçerek süreklilik göstermiştir. Yapısalcılık, felsefe ve psikolojideki ilk çalışmalardan meydana gelmiştir. Bu ilk düşünce ekolünü işlevsellik, davranışçılık ve Gestalt psikolojisi izlemiştir ki bunlar da ya yapısalcılıktan türemiş ya da ona bir karşı çıkış niteliğinde meydana gelmiştir. En sonunda ana temasıyla, metotlarıyla veya amaçlarıyla olmasa da ana hatlarıyla psikiyatrinin zihinsel hastalıktan tedavi girişimleri ve bilinç dışı doğası hakkındaki felsefi düşüncelerinden ortaya çıkan psikanaliz ortaya çıkmıştır.

Psikolojinin bilimsel tarihçesi göz önüne alındığında, sekiz temel yaklaşımın ön plana çıkardığı görülmektedir:

 1. Yapısalcılık: W. Wundt, E. Titchener
 2. Fonksiyonalizm (İşlevsecilik): W. James, J. Dewey
 3. Olgunlaştırma Kuramı: Gessel
 4. Davranışçılık: J. B. Watson, I. Pavlov, Edward Thorndike, Burrhus Frederic Skinner
 5. Psikoanalitik (Psikodinamik) Kuram: S. Freud
 6. Bilişsel Yaklaşım: R. Gagne
 7. İnsancıl (Hümanist) Yaklaşım: C. Rogers, A. Maslow
 8. Biyolojik Yaklaşım: J. Dewey, W. James

Buraya kadar incelemiş olduğunuz akımlar, dört farklı insan anlayışı olduğunu ortaya koyar.

 • Watson (Davranışçılık): İnsanın doğası doğuştan boş bir levhaya benzer. (Tabula – rasa bakışı). Bu levha çevre tarafından doldurulur, şekillendirilir.
 • Freud (Psikoanalitik): İnsanın doğası doğuştan kötüye yönelik, şiddet ve saldırganlıkla doludur.
 • Koffka Gagne Bilişsel (Gestalt): İnsan edilgen bir varlık değildir. Çevresindeki uyarıcıları, bilgeleri kendi zihinsel süreçleri ile anlamlandırır.
 • C.Rogers A. Maslow İnsancıl (Hümanist): İnsanın doğası doğuştan iyiye yönelik gelişmeye açıktır.
İlginizi çekebilir:
Gizil-Örtük Program Nedir? Gizil-Örtük Programın Özellikleri Nelerdir?

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu