Psikolojik Temeller - Eğitim Kafe

şişli escort - izmir escort - adana escort - beylikduzu escort

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

Psikolojik Temeller

Programların, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişiminde uygunluğunu sağlama açısından psikolojiden yararlanılır. Eğitim durumlarını düzenlemede öğrenciyi derse hazırlamadan, hedef davranışı sunmaya, öğrencilerin transfer etme becerilerini geliştirmeden, öğretim hizmetinin niteliğini arttırıcı çalışmalara kadar program geliştirmenin her aşamasında psikolojiden yararlanılmaktadır. Özellikle hedeflerin belirlenmesi de; hedeflerin oluşturula bilirlik ve ulaşılabilirliklerini sağlamada psikolojinin bulgularından hareket edilir. Örneğin; “İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme” hedefi, ilköğretim düzeyi için hem gelişim hem öğrenme psikolojisinin bulguları açısından uygun değildir. Böyle bir hedefe ilköğretim düzeyinde ulaşılabilmesi mümkün değildir. Eğitim programları üzerinde en çok davranışçılık ve bilişsel alan kuramları etkili olmuştur.

  1. Davranışçı Kuramlar:

Özellikle eğitim programında yer alan hedeflerin davranışa dönüştürülmesi ve her davranış için test maddelerinin hazırlanarak programın başarısı hakkında bilgi toplama anlayışının temelinde davranışçı kuramların etkisi olduğu söylenebilir. Bir eğitim programının niteliği, öğrencilerde geliştirilecek istendik davranışlarla ölçülmekte ve eğitim durumları da bu ölçme sonuçlarına göre düzenlenmektedir.

  1. Bilişsel Kuramlar

Öğrenmeyi uyarıcı-tepki arasında bir bağ kurmak ve dıştan pekiştirme yoluyla elde edilen bir sonuç olarak açıklayan davranışçı kuramların tersine insan davranışlarının ve öğrenme sürecinin uyarıcı-tepki bağının oluşmasına indirgenemeyeceğini ve karmaşık bir süreç olduğunu ileri sürmektedir. Bilişsel görüşe sahip psikologlar öğrenmenin insan beyninde ve sinir sisteminde oluşan bir iç süreç olduğunu ifade etmektedirler. Piaget’nin bilişsel gelişim basamakları program geliştirme çalışmalarını etkilemiştir. Özellikle hedeflerin belirlenmesinde ve öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinde bu etki daha çok görülmüştür.

Görüldüğü gibi, öğrenme ve öğretme kuramlarının doğurguları, eğitim programlarına doğrudan yansımaktadır. Öğrenme kuramları, bireyin hangi koşullar altında nasıl öğrendiğiyle ilgilenmektedir. Öğretme kuramları ise öğrenme sürecinin nasıl kılavuz anabileceğine, istendik davranışları öğretmenin nasıl oluşturabileceğine, öğretmenin davranışlarının bireyin öğrenmesini nasıl etkileyebileceğine, öğretimin ilkelerinin neler olabileceğine, öğretim sürecinde öğrenmeyi etkileyen değişkenlerinin neler olabileceğine odaklanmaktadır. Bütün bu belirlemeler, programların hazırlanmasında vazgeçilmez etkiler oluşturmaktadır.

NOT:

Gelişim ve öğrenme psikolojisi dersinde ele alınan tüm konular program geliştirmenin tüm süreçlerinde dikkate alınır ve uygulamaya geçirilmeye çalışılır.

Yorum bırak