ÖYT Temel Kavramlar - Eğitim Kafe

maltepe escort kurtköy escort şişli escort izmir escort antalya bayan escort http://www.doescorts.com/

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

ÖYT Temel Kavramlar

Öğrenme-öğretme kuramları, model, strateji, yöntem ve teknikleri öğrenciyi eğitimin hedeflerine / kazanımlarına ulaştırmada, içeriği öğrenciyle paylaşmada ve öğrencilerin bunları nasıl kazanacağı ve öğreneceği konusunda öğretmene yardım eden yollardır. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hedefleri gerçekleştirmeye yönelik eğitim durumlarının düzenlenmesinde işe koşulur. Temel amaç, belirlenen hedeflere ulaşmada en etkili yolun belirlenip kullanılmasıdır. Bu doğrultuda bir öğrenme sürecinde ele alınan belli başlı kavramlar aşağıda tanımlanmaya çalışılmıştır.

Kuram (Teori): Kuram herhangi bir konuyla ilgili kanıtlanmış, sistematik bilgiler bütünüdür. Kuramların ortaya konulabilmesi için bilim insanlarının iddialarını kanıtlaması gerekir. Bir bilgi bütününün kuram olarak ele alınabilmesi için kendisine ait yönteminin ve hemen hemen kesinleşmiş bir yapısının olması gereklidir.

Öğrenme kuramları, öğrencinin öğrenme süreci içerisindeyken nasıl bir motivasyon, beklenti, gereksinim, bilgi ve davranış içerisinde olduğu ile ilgilenir, açıklamaya çalışır. Öğretim kuramları ise öğretimin nasıl oluşacağına ilişkin açıklayıcı kuralları belirtir.

Model: Öğretim modeli “eğitim programını şekillendirmede, öğretim materyallerini düzenlemede, sınıfta ve diğer durumlarda öğretimi yönlendirmede kullanılabilen kuramların uygulama biçimleri’’ olarak tanımlanmaktadır.

Kuram (Yapılandırmacı)

Strateji (Araştırma-İnceleme)

Yöntem (Problem Çözme)

Teknik (Deney)

Strateji: Dersin kazanımlarına ulaşmasını sağlayan ve yöntemin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşım, yollar bütünüdür. Hedefe ulaşmada seçilen en genel yoldur.

Yöntem: Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek veya öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur. Hedefe ulaşmada seçilen en kısa yoldur.

Teknik: Öğretimin etkinliğini yükseltmek amacıyla seçilen beceri, işlem veya uygulamadır. Bir yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Yöntem bir tasarım, teknik ise bir uygulamadır.

1 Yorum

Yorum bırak