ÖYT

Okulda Öğrenme Modeli

Carroll, 1963 yılında yayınladığı “Okul Öğrenimine İlişkin Bir Model” başlıklı makalesinde, her öğrenciye gereksinim duyduğunda ek zaman olanağı verildiğinde, tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceğini savunmuştur. Carroll’ın Okulda Öğrenme Modeline göre; her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir ancak hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Öğrenmede belirleyici olan değişken zamandır.

Carroll’a göre öğrenme düzeyi = Öğrenme için harcanan süre / Öğrenme için gerekli süre demektir.

Carroll ’un “okulda öğrenme modeli“, Bloom’un “Tam Öğrenme Modeli” ile Slavin’in “Etkili Öğretim Modeli“ne ve “Bireyselleştirilmiş Öğretime” esin kaynağı olmuştur.

okulda öğrenme modeli

Carroll, modelinin öğelerini zaman kavramı ile açıklamıştır. Bu öğelerden üçü öğrenci niteliklerine, ikisi de öğretim sürecine aittir;

  1. Yetenek: Öğrenilecek bir malzemenin tam olarak öğrenilmesi için öğrenen kişinin ihtiyaç duyduğu zaman miktarıdır.
  2. Öğretimden yararlanma yeteneği: Öğrencinin öğrenme için hazırbulunuşluğudur. Öğrencinin bir öğrenme birimini anlayabilmesi için gerekli olan ön koşul öğrenmelerinin yeterli olmasına dikkat edilmelidir.
  3. Sebat / sabır: Sebat tutumla ilişkili bir kavramdır. Öğrencilerin gönüllü olarak öğrenme etkinliğine katılması ve harcadıkları zaman şeklinde açıklanmaktadır.
  4. Fırsat: Öğrenme için verilen zamandır. Okullarda sabit olarak ayrılan süreler yerine her öğrencinin kendi öğrenme zamanını ayarlamasını içermektedir.
  5. Öğretimin niteliği: Her öğrenme yaşantısının öğrencilerin bireysel beklenti ve gereksinimlerine uygun şekilde desenlenmesidir. Yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğretim hizmetidir.
İlginizi çekebilir:
Öğrenciye Uygunluk İlkesi (Çocuğa Görelik İlkesi)

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu