Türk Edebiyatı

Nef’i Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Nef’i Kimdir?

• Asıl adı Ömer olan Nef’i, Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğmuştur. Iyi bir öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gelmiş, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuştur. IV. Murat’ın korumasında yaşamış, Vezir Bayram Paşa’yi hicvettiği için boğdurulup denize atılmıştır.

• Nef’i, övgü ve yergi şairidir. Özellikle kaside türünde çok başarılıdır.

• Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği, ağır bir dili. cesur bir söyleyişi vardır. Kelimelerle rahatça oynayabilen, aruz ölçüsünü başarıyla kullanan, kafiyelere zahmet çekmeden hâkim görünen şair; gür, tok ve kendinden emin bir üsluba sahiptir.

• Nef’i, “Sebk-i Hindi” (Hint tarzı)nın bazı özelliklerine şiirlerinde rastlanan ilk şairdir.

Sebk-i Hindi (Hint tarzi): 17.yüzyılda Hindistan’a seyahat eden İranlı şairlerin açtığı bir çığırdır. Sebk-i Hindî akımından etkilenen şairler, şiirde uzun tamlamalar kullanmış, soyut ve sembolik bir anlatımı, açık söyleyişi bırakıp güç anlaşılır bir şiir anlayışını benimsemişlerdir. Şairler hiç bilinmeyen “mazmun’lar kullanmış, şiirde yaşanılan dünyaya değil, derin acılara, tasavvuf görüşüne yer vermişlerdir. Sebk-i Hindi‘nin en önemli şairleri Nef’i, Neşatî, Nailî, Şeyh Galip’tir.

• Sihâm-i Kaza (kaza okları) adlı hiciv kitabı çok ünlüdür. Bu eserinin dışında Türkçe ve Farsça birer Divan’ı vardır.

İlginizi çekebilir:
Divan Edebiyatı Önemli Sanatçıları - Yıllara Göre

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu