Türk Edebiyatı

Nâbî Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Nâbî Kimdir?

• 17.yüzyıl divan şairlerinden olan Nâbî, Urfa’da doğmuş; genç yaşında İstanbul’a gelerek saray çevresinde değişik görevlerde bulunmuştur. Yanında çalıştığı Mustafa Paşa ölünce Halep’e gitmiş, önemli eserlerini de (Hayriyye, Hayrâbât) burada yazmıştır.

• Nâbî divan edebiyatında didaktik (öğretici) şiirin en büyük ustasıdır. Onun şiirlerinde duygu ve hayalden çok düşünce vardır.

• Nâbî, yaşadığı altı padişah döneminin sosyal çöküntülerine tanık olmuş; gazellerinde toplumun psikolojisini bilgece yansıtmıştır

• Şiirlerinde atasözlerinden, fikir ve hikmetten yararlanan rahat ve akıcı bir dille şiirler yazmıştır.

•Nâbî, hikemî şiir anlayışının Türk edebiyatında kurucusu olduğu kadar en usta şairidir de.

•Nabi şiirin işlevini kişisel ve toplumsal aksaklıkları okuyucuya göstererek okuyucuyu uyarmak, ona doğru yolu göstermek olarak görür.

• Hayriyye adlı mesnevisini oğlu Ebulhayr Mehmet için yazmıştır. Oğlunun mutlu bir insan ve toplum içerisinde iyi bir birey olması için nasıl davranması gerektiğini anlatan bu eserde Nâbî, oğlunun şahsında dönemin gençlerine öğütler verir.

• Hayriyye dışında Hayrâbât, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn (Hac yolculuğunu anlatır), Farsça ve Türkçe Divan’ı vardır.

İlginizi çekebilir:
Divan Edebiyatı Önemli Sanatçıları - Yıllara Göre

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu