Türk Edebiyatı

Murabba Genel Özellikleri

Murabba Genel Özellikleri

• Murabba “dört köşeli, dörtlü” demektir. Edebiyatta da dörder dizelik bentlerin birleşmesinden oluşan bir Nazım biçimidir.

En az 3 en çok 7 bentten oluşur.

• Uyak düzeni aaaa/ bbba/ ccca… biçimindedir.

• Murabbalarda övgü, yergi, dini ve öğretici konular gibi çok değişik konular işlenmiştir. Bu yüzden birçok şairin divanında en azından bir ya da birkaç murabba görülür.

Murabba Örnekleri

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi; 
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır; 
Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır; 
Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi…

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün; 
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün? 
Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen; 
Dest-i a’dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan; 
Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! …

Namık Kemal

Ölçü: Feilâtün (fâilâtün) Feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)

MURABBA-5

Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım 
Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem 
Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem 
Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Değer her dem vefasız çerh yayından bana bin ok 
Kime şerh eyleyem kim mihnet ü enduh u derdim çok 
Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Gözümden dembedem bağrım ezip yaşım gibi gitme 
Seni terk eylemezem çün ben beni sen dahi terk eyleme 
İgen hem zalim olma ben gibi mazlumu incitme 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Katı gönlün neden bu zulm ile bidade ragıbtır 
Güzeller sen tegi olmaz cefa senden vaciptir 
Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Nazar kılmazsan ehl-i derd gözden akıdan seyle 
Yamanlıktır işin uşşak ile yahşı mıdır böyle 
Gel Allah’ı seversen bendene cevr eyleme lutf eyle 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Fuzuli şive-i ihsanın ister bir gedayındır 
Dirildikçe seg-i kuyun ölende hak-i payındır 
Gerek öldür gerek ko hükm hükmün ray rayındır 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım
FUZULİ

İlginizi çekebilir:
Kaside Genel Özellikleri

Ölçü: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu