Türk Edebiyatı

Mevlana Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Mevlana Kimdir?

Tasavvuf edebiyatının en önemli sanatçılarındandır.

• Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur.

• Hayatını “hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özetleyen Mevlana, 1273’te vefat etmiştir. Mevlana’nın ölüm gecesi; düğün gecesi. sevgiliye kavuşulan gece anlamına gelen seb-l arus” olarak bilinir. (Tasavvufa göre insan ruhu ruhlar meclisinde, dünyaya gelmeden çok önce yaratılmıştır. İnsan bu dünyaya gelerek asıl vatanından koparılmıştır. Çünkü insanın asıl vatanı Allah’ın yanıdır. insan öldükten sonra Allah’a kavuşur, yani asıl vatanına geri döner. Bu inanca da devriye denir.)

İlginizi çekebilir:
Divan Edebiyatı Önemli Sanatçıları - Yıllara Göre

Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

• Şiirlerini Farsça söylemesine karşın aslının Türk olduğunu özellikle belirten Mevlana’nın 26.000 beyitlik “Mesnevi”sinde ve “Divan-1 Kebir“inde yer yer Türkçe sözcüklere de rastlanır.

• Mevlana başta şiirleri olmak üzere eserlerinde daha çok tasavvuf üzerinde durmuş, “vahdet-i vücut” konusunu ağırlıklı olarak işlemiştir.

• Mevlana’nın edebi kişiliği, derin din ve tasavvuf bilgisinin yanında aşk, heyecan ve düşünce üzerine kurulmuştur.

• Engin bir hoşgörü ve insan sevgisiyle tüm insanlığı kucaklamış,herkesin eşit olduğu bir dünya görüşünü benimsemiştir.

• Mevlana, dinin yalnızca kişinin kendisini ilgilendirdiğini, kişinin inanç ve davranışlarına karışmanın doğru olmayacağına inanmıştır.

• Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Eserleri: Mesnevi, Divan-i Kebir, Mektubât, Fîhi Mâ Fih, Mecâlis-i Seb’a

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu