Türk Edebiyatı

Manzum Öykü Nedir?

Manzum Öykü Nedir?

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların, menkıbelerin, öğretme amacı güdülerek yazılan öykülerin, şiir biçiminde olanlarıdır.

Divan şiirindeki mesnevilerin de birçoğu bu türe girer. Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’in kimi şiirleri bu türe örnektir.

Manzum Hikâye’nin Özellikleri

 • Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.
 • Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.
 • Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder.
 • Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.
 • Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.
 • Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.
 • Manzum hikayede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
 • Manzum hikayeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.
 • Mensur hikayeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekan, olay bu hikayelerde de vardır. Tek farkı şiirselliktir. Dizelerdir. Kafiye ve rediftir.
 • Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
 • Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
 • Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
 • Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
 • Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
 • Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
 • Serveti fünun Dönemi’nde yaygınlaşmaya başlayan manzum hikâyenin önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret’tir.
İlginizi çekebilir:
Terci-i Bent Genel Özellikleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu