İslam

Karınca Duası Nedir? Karınca Duasının Okunuşu ve Anlamı

İslam dininde pek çok ayetin çok önemli anlamları bulunuyor. Karınca duası diğer adıyla da bereket duası çok fazla bilinen ama anlamı tam olarak öğrenilmeyen çok önemli bir duadır.

Karınca Duası Nedir?

Karınca Duası ya da diğer ismi ile Bereket Duası hakkında halk arasında bilinen bir rivayet vardır. Bu rivayet şöyledir;

<< Hz. Süleyman (a.s.) zamanında kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman (a.s.) topluluk ile birlikte şehrin dışına yağmur duası için gidiyorlar. Yolda bir karınca Hz. Süleyman (a.s.)’ın dikkatini çekiyor. Bu karınca sırtüstü yatmış, ayaklarını yukarı doğru uzatmış ve dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak veren Hz. Süleyman (a.s.), karıncanın şu sözlerini duyar; “ALLAH’ım bizi sen var ettin… Ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Hz. Süleyman (a.s.)’ın gözleri yaşarır ve az sonra Cebrail (a.s.)’ın getirdiği bir haberle de mutlu olup ağlamaya başlar. Cebrail (a.s.), o karıncanın duasının kabul edildiğini söyler. Hz. Süleyman (a.s.), yanındaki topluluğa şöyle söyler; “Dönün, siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.” >>

Karınca Duası

Karınca duasının (Bereket duası), güvenilir hadis kaynaklarında geçmediği söylenmektedir Ama duanın dine aykırı bir yönü bulunmadığı içinde söylenmesinde bir sakınca görülmemiştir. Duanın içeriğinde Esma-ül Hüsna’dan bölümlerde vardır.

Karınca Duasının (Bereket Duasının) Arapça Okunuşu

Karınca Duasının (Bereket Duasının) Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Karınca Duasının (Bereket Duasının) Anlamı

<< Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).

İlginizi çekebilir:
Kuran’da Borç Vermekle İlgili Ayetler Hangileri?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu