İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Fenomenolojik Yaklaşım özellikleri - Eğitim Kafe

maltepe escort kurtköy escort şişli escort izmir escort antalya bayan escort http://www.doescorts.com/

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Fenomenolojik Yaklaşım özellikleri

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir?

Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek, yaşamını daha da anlamlandırabilmek çabasındadır. Her bireyin tek ve benzersiz olduğu inancı hâkimdir. Olaylara bakış açısı, Gestalt düşüncesinde olduğu gibi bütünseldir. İnsancıl yaklaşıma uygun davranış, bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı davranmayı gerektirir.

İnsancıl kuramcılar, Freud’un düşüncesinin aksine, doğuştan iyiye dönük bir canlı olduğunu benimserler.

Bu yaklaşım, rehberlik dersi kapsamında incelenecek olan “kendini açığa vurma, yalnızlık, öz saygı, tek başınalık” gibi konularda araştırmalar yürütmüştür.

NOTU: Fenomen bireyin kendini ve dış dünyayı kendine özgü biçimde algılamasını sağlayan bireyin öznel yaşantısına verilen isimdir.

Bu görüşü benimseyen kuramcılar deneysel çalışmalardan uzak durur.

2 Yorum

Yorum bırak

sperrmüll bestellen