Program Geliştirme

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Fenomenolojik Yaklaşım özellikleri

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir?

Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek, yaşamını daha da anlamlandırabilmek çabasındadır. Her bireyin tek ve benzersiz olduğu inancı hâkimdir. Olaylara bakış açısı, Gestalt düşüncesinde olduğu gibi bütünseldir. İnsancıl yaklaşıma uygun davranış, bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı davranmayı gerektirir.

İnsancıl kuramcılar, Freud’un düşüncesinin aksine, doğuştan iyiye dönük bir canlı olduğunu benimserler.

Bu yaklaşım, rehberlik dersi kapsamında incelenecek olan “kendini açığa vurma, yalnızlık, öz saygı, tek başınalık” gibi konularda araştırmalar yürütmüştür.

NOTU: Fenomen bireyin kendini ve dış dünyayı kendine özgü biçimde algılamasını sağlayan bireyin öznel yaşantısına verilen isimdir.

Bu görüşü benimseyen kuramcılar deneysel çalışmalardan uzak durur.

İlginizi çekebilir:
Daimicilik (Prennialism) - Daimicilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu