Hoca Dehhani Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Hoca Dehhani Kimdir? • 13.yüzyıl şairlerinden olan Hoca Dehhânî, divan şiirinin bilinen ilk temsilcisidir. • Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Konya’da Selçuklu sarayına girmiş, III. Alaaddin Keykubad’ın emriyle Farsça bir “Selcuklu Şehnamesi”(kaside) yazmıştır. • Anadolu’da Tekke edebiyatının çok güçlü olduğu bir dönemde aşk ve şarap konulu şiirler yazmıştır. İlginizi çekebilir:Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)