Eğitim Programının Temel Ögeleri ve Bu Ögeler Arası İlişkiler Nelerdir?

Bir programda öncelikle kişide bulunması istenilen özellikler, yani hedefler ve hedeflerin göstergesi olan davranışlar belirlenir. Akabinde içerik ve konunun örüntüsü, yani üniteler hedeflere bağlı olarak seçilir ve düzenlenir. Eğitim durumlarında ise her davranışı, öğrencilerin her birine kazandıracak dış şartlar oluşturulur. Son olarak her davranışı, her bir öğrencinin kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne derece kazandığını yoklayan sınama durumları tasarlanır.

Eğitim Programının Ögeleri

Eğitim Programı Temel Öğeleri

1) Hedef (Niçin?): Eğitim yoluyla kazandırılabilen, bir bireyde bulunması uygun görülen istendik özelliklerdir.

2) İçerik (Ne?): Hedefler doğrultusunda seçilen olgu, kavram ve ilkelerin sistematik bağlarla birleşerek oluşturdukları bilgi bütünleridir.

» Konular, kapsam, müfredat, muhteva, üniteler, temalar.

3) Eğitim Durumları (Nasıl?): Belli bir zaman içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Yani öğrenme – öğretme sürecidir.

»Strateji, yöntem ve teknikler, pekiştireç, katılım, dönüt – düzeltme, yaklaşım.

4) Ölçme – Değerlendirme (Ne Kadar?): Bireyde istenilen davranışların ne derece kazandırıldığı konusunda bir yargıya varma durumudur. Yani sınama durumlarından oluşur. Sorusunda da anlaşılacağı üzere ne kadar öğrendi?

 

Exit mobile version