Türk Edebiyatı

Dram Nedir? Dram Özellikleri

Dram Nedir?

Hem komik hem acıklı olayları günlük yaşamda olduğu gibi iç içe anlatan tiyatro türüdür. Komediler yaşamın yalnız gülünç yönlerini, trajediler acıklı yönlerini konu edinmiştir. Dramlar ise yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini birlikte işlemeye başlamıştır.

19.yüzyılda romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkan dram. trajedinin katı kurallarını yıkmak amacını gütmüştür.

İngiliz oyun yazarı Shakespeare’in ilk örneklerini verdiği bu tür, Alman edebiyatında Goethe, Schiller gibi sanatçıların ilgisini kazanmıştır.

Dramın ilkelerini ilk kez Fransız sanatçı Victor Hugo, Cromwell (1827) adlı oyunun önsözünde ortaya koymuştur.

Dramın Özellikleri

Dramda olaylar tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir. (Konular trajedide tarih ya da mitolojiden, komedide ise günlük yaşamdan alınır.)

Oyunda acıklı ve gülünç olaylar bir arada verilebilir. (Trajedide acıklı, komedide gülünç olaylar anlatılır.)

Nazım ya da nesir biçiminde yazılabilir. (Trajedi ve komedi nazımla yazılır.)

Sanatçının üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. (Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.)

Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar arasından seçilebilir. (Kahramanlar, trajedide soylu kişilerden, komedilerde sıradan insanlardan seçilirdi.)

Her türlü olay seyircinin gözü önünde canlandırılabilir. (Trajedide kötü olaylar sahnede canlandırılamazdı.)

Perde sayısı yazarın isteğine göre değişebilir. (Trajedi ve komedi beş bölümden ve kesintisiz oynanırdı, bölümler arası geçişi koro sağlardı.)

Yalın, anlaşılır ve halkın konuştuğu dil kullanılır. Yerli hayata ve ulusal konulara önem verilir.

İlginizi çekebilir:
Tuyuğ Genel Özellikleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu