Daimicilik (Prennialism) - Daimicilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri - Eğitim Kafe

maltepe escort kurtköy escort şişli escort izmir escort antalya bayan escort http://www.doescorts.com/

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

Daimicilik (Prennialism) – Daimicilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri

Daimicilik Nedir?

Daimicilikte eğitimin amacı; rasyonel kişileri eğitmek, üstün zekâlı kişiler yetiştirmek ve akıllı kişileri seçmektir. Bu amaca ulaşmak için öğretmen, öğrencilerin, düşünmelerine yardımcı olmak zorundadır. Eğitim durumlarında daha çok buldurma (Sokrates) yöntemi kullanılmaktadır. Temel vurgusu, klasik konular, edebi çözümlemeler ve sabit bir program anlayışıdır. Bu eğitim akımına göre, insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez. İnsanları bu değişmez gerçeklere göre yetiştirmek gereklidir. Eğitimin hedefi de bu temel ve değişmez gerçeklere uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmektedir. Eğitim, sağlam ve doğru karakterli insan tipi yetiştirmelidir. İnsan doğasının en önemli yanı akıldır. Bu nedenle zihinsel gelişim önemlidir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, bireysel farklılıkları önemli değildir. Bu nedenle tek tip program anlayışı benimsenir. Sınıfın tek otoritesi öğretmendir ve katı, kurallı bir eğitim anlayışı vardır.

Daimicilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri

Dayandığı Felsefe: İdealizm ve Realizm
Eğitimin Amacı: Doğru ve sağlam karakterli, üstün zekâlı, akıllı, seçkin bireyler yetiştirmek ve rasyonel kişileri eğitmektir.
Eğitimin görevi; bilgi (değişmeyen bilgi ve konuları) aktarmaktır. Geçmişten gelen kesin doğruları ve değerleri nesilden nesile aktarmaktadır. Eğitim sisteminin amacı insanı geliştirmek olmalıdır. Eğitim insan zihninin gelişmesine (entelektüel eğitime) önem verir. Zihinsel gelişme yönünden üst düzeyde (seçkin) bireyler yetiştirilmelidir.

Eğitim Programlarının odak Noktası: Klasik konular, sabit program, beşeri bilimler.
Öğretmenin Rolü: Öğretmen merkezlidir. Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerine yardımcı olur. Geçmişten gelen kesin doğruları, bilgiyi ve değerleri nesilden nesile aktarır.

Temel Özellikleri:

⦁ Değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunur.
⦁ Bireylere entelektüel eğitim verilmelidir.
⦁ Eğitim hayatın bir kopyası değil ona hazırlıktır.
⦁ Büyük kitaplar (klasik eserler) eğitimi.
⦁ Öğrencilere dünyanın hem maddi hem de manevi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir.

Diğer eğitim felsefesi akımları:

1 Yorum

Yorum bırak