Kimdir?

Beyhakî Kimdir?

Tam adı Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakî olan tarihçi, yaşadığı çağda önemli bir kültür merkezi olan Horasan’da aldığı eğitimin ardından Gazneli Sarayında kâtip olarak çalışmaya başladı. 20 yıl boyunca sarayın çeşitli kademelerinde bulunan Beyhakî bir­ çok önemli gelişmeye bizzat tanıklık etmiş­tir. Dandanakan Savaşı’nda (1040) Gazneli Sultan Mesut’un maiyetindeki devlet ricali arasında yer almıştır. Nitekim kaleme aldı­ğı meşhur eseri Tarih-i Beyhaki de Gazenli Devleti’nin tarihine odaklanmakta olup 30 ciltten oluştuğu rivayet edilmektedir. Eserinde objektif bir tutum sergileyen Beyhaki, tarihî fıkraları ve şiirleri tarihin bir kaynağı olarak kullanmış, böylece okuyucuyu sıkmayan, akıcı bir üslup ortaya koymuştur.

Eserleri

Başta hadis, akaid, ahlak ve mezheple ilgili olmak üzere çok sayıda eser yazdı.

 • Sünenü’l-Kübra
 • Medhal ila Kitabü’s-Sünen
 • Marifetü’s- Sünen Vel-Aşar
 • Sünenü’s-Suğra
 • Kıraatü’l-halfe’l-imam
 • Kitabü Tahrici ehadisi’l-üm
 • Fezailü’l-evkat
 • Esma Ve’s-Sıfat
 • Delailü’n-Nübüvve
 • Şuabü’l-İman
 • İtikad Ve’l-Hidaye
İlginizi çekebilir:
Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu