Ali Suavi Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Ali Suavi Kimdir?

• Tanzimat döneminin düşünce yapısında hareketli, canlı, renkli bir kişilik sergileyen Ali Suavi, kültürlü bir ailede yetişmemesine, düzenle bir eğitim almamasına rağmen edebiyat dünyasında kendi dünyasında kendisini göstermiş usta bir yazardır.

• İyi bir medrese eğitimi görmüş, sonra Avrupa’ya gidip Batı kültürünü tanımıştır. Ali Suavi, bir yanda İslam birliğini bir yandan da meşrutiyeti destekleyen çelişkili bir düşünceye sahiptir.

• Asil ününü gazetede dinden felsefeye, tarihten coğrafyaya, politikadan edebiyata kadar pek çok konu üzerinde yazdığı yazılarla kazanmıştır.

• Türkçenin en eski ve mükemmel bir dil olduğunu, Türk ırkının dünyanın en eski ırklarından biri olduğunu savunmuş; bu düşünceleriyle Türkçülük hareketinin öncüleri arasında gösterilmiştir.

• Siyasi kimliği ön plana çıkan Ali Suavi, devlet yönetiminde laiklik ilkesini savunmuştur.

Eserleri: Kamûs’ül-Ulum vel-Maarif, Hive Hanlığı, Ali Paşa’nın Siyaseti

Exit mobile version