Türk Edebiyatı

Ali Şîr Nevâî Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Ali Şîr Nevâî Kimdir?

• Çağatay edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairdir.

• Şair, bilgin ve büyük bir devlet adamı olarak tanınmıştır.

• Okul arkadaşı Hüseyin Baykara, Herat‘ı işgal edip Horasan suitam olunca Ali Şîr Nevâî ‘ye sarayda çeşitli görevler vermiştir. Ali Şir Nevâî 32 yıl devlet hizmetinde bulunmuştur.

• Sanatıyla birçok şairi etkileyen Ali Şîr Nevâî, bilinçli bir Türk dili milliyetçisidir.

“Muhammet’ül-Lügâteyn” (iki dilin karşılaştırılması) adlı eserinde Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.

• Türkçe şiirlerinde Nevâî, Farsça şiirlerinde ise Fâni mahlasını kullanan Ali Şîr Nevâî, Türkçe şiirlerini dört divanında, farsça şiirlerini bir divanında toplamıştır.

• “Mecalisü’n-Nefais” adlı eseri Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresidir.

İlginizi çekebilir:
Divan Edebiyatı Önemli Sanatçıları - Yıllara Göre

• Türk edebiyatında ilk hamse sahibidir. (Ali Şîr Nevâî’nin hamsesi Hayretü’l Ebrâr, Ferhat ile şirin, Leylâ vü Mecnûn, Sedd-i İskenderî, Seb’a-i Seyyâre adlarını taşıyan mesnevilerden meydana gelmiştir.)

Mizanü’l Evzan adlı eserinde aruz ölçüsünü sistemleştirmeye çalışmıştır

• Ali Şîr Nevâî’nin bunların dışında Lisanü’t-Tayr, Mahbubü’l-Kulûb, Tarih-i Enbiya, Mülûk-1 Acem, Hükemâ,Hadis-i Erbain, Nesâyimü’l Mahabbe adlı eserleri de vardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu