Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Ahmet Vefik Paşa Kimdir?

• Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından biri olan Ahmet Vefik Paşa, asıl ününü edebiyat alanındaki çalışmalarına borçludur.

• Ahmet Vefik Paşa, Batılılaşma sürecinde milli değerlere bağlı kalarak Türkçülük hareketini gündeme taşımıştır. Giyinişinden evinde kullandığı eşyalara kadar geleneklere bağlı yaşamıştır

• Birçok dil bilen Ahmet Vefik Paşa, Moliere‘in hemen bütün eserlerini Türkçeye çevirmiş, Türk edebiyatında ilk uyarla oyununu yazmıştır.

• Türk dili, Türk tarihi ve folklor alanında birçok çalışma yapmıştır.

• Ahmet Vefik Paşa, Bursa’da vali olduğu yıllarda bir tiyatro binası yaptırmış ve Ermeni oyunculardan oluşan bir tiyatro topluluğu kurmuş; burada Moliere’den çevirdiği oyunları sahnelemiştir.

• Ahmet Vefik Paşa klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri: Lehçe-i Osmanî, Hikmet-i Tarih, Şecere-i Türkî, fezleke-i Tarih-i Osmanî

Exit mobile version