ÖYT

5E Modeli

Yapılandırmacı yaklaşım, bilginin ancak bireyler tarafından aktif biçimde oluşturulduğunu savunur ve öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesini ifade eder. Yapılandırmacılık bir öğrenme yaklaşımı olarak çağdaş eğitimdeki en etkili teorilerden birisini oluşturmaktadır. Yapılandırmacı anlayışı temele alan modellerden birisi de 5E’dir.

5E modeli, öğrencinin araştırma merakını artıran, konu ile ilgili beklentilerine cevap veren, sahip oldukları bilgi ve becerilerinin aktif bir şekilde kullanımını içeren etkinliklerden oluşmaktadır. 5E modeli, yeni bir kuramın öğrenilmesinde veya bilinen kuramın daha derinlemesine anlaşılmasına çalışan doğrusal bir süreçtir.

Bu süreç:

 1. Giriş
 2. Keşfetme
 3. Açıklama
 4. Derinleştirme
 5. Değerlendirme

Aşamalarından oluşmaktadır.

Öğretim aşamalarını genel olarak beş farklı bölümde ele alan bu modelin girme aşamasını, etkinliklere katılım ve araştırmayı planlama; keşfetme aşaması, konuyu ve kavramları araştırma; açıklama aşamasını, konuyu ve kavramları anlama; derinleştirme aşamasını kavramsal bilgiyi yeni durumlara uygulama, değerlendirme aşamasını ise tüm etkinlik sürecini ve bu süreçteki kazanımları değerlendirme olarak tanımlanır. Öğrenme ve seçilen öğretim yöntemleri arasındaki yakın öğrenmenin gerçekleşmesi için 5E öğretim modeline uygun öğrenme ortamları tasarlanmalıdır.

5E Modelinin Basamakları

 1. Giriş (Engage)

Öğrencilerin ön bilgilere ulaşmasını sağlayan, ön bilgiyi ortaya çıkaran ve merak uyandıran küçük etkinliklerle yeni bilgiye ilgi duymalarına yardımcı olmayı sağlar.

Yapılacak etkinlikler:

 • Ön bilgilere erişim sağlanır.
 • Merak uyandırılır.
 • Öğrencilere ‘’Neden?’’ sorusu sordurulur.
 • Öğrenciler öğrenme isteği konusunda motive edilir.
 • Öğrencilerin ilgisi çekilir.
 1. Keşfetme (Explore)

Öğrencinin en aktif olduğu basamaktır. Bu basamakta öğrencilere, mevcut kavramların, yöntemlerin ve becerilerin tanımlandığı ve kavramsal değişimin kolaylaştırıldığı ortak etkinlikler sağlanır.

Yapılacak etkinlikler:

 • Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak laboratuvar etkinlikleri yapılır.
 • Öğrenciler birlikte çalışır.
 • Öğrenciler kendi kararlarını kendileri verir.
 • Öğrenciler bir problem durumunda soru ve fikir üretir.
 1. Açıklama (Explain)

Açıklama basamağı, öğretmen süreçte gerekli açıklamaları yapar. Öğrencilerin aktif katılımı ve araştırmalarının belli bir yönü üzerindeki dikkatlerine yoğunlaşır. Öğrencilere, kavramsal anlama yeteneklerini, bilimsel süreç becerilerini ya d tutumlarını gösterme şansı vermektedir.

İlginizi çekebilir:
Anlatım (Takrir) Yöntemi Nedir?

Yapılacak etkinlikler:

 • Öğrencilere ulaştıkları yargılar konusunda soru sorulur.
 • Sınıfta tartışma yürütülür.
 • Daha fazla soru üretilir.
 • Yeni tanımlar araştırılır.
 1. Derinleştirme (Elaborate)

Öğretmenler, öğrencilerin kavramsal anlama yeteneklerini geliştirir. Yeni deneyimlerle, öğrencilerin daha derinlemesine ve geniş anlama yeteneğini geliştirir. Öğrenciler kendi dünyalarını yaratır. Öğrenciler diğer kavramlarla bağlantı kurar, öğrendiklerini yeni durumlarda kullanabilir.

 1. Değerlendirme (Evaluate)

Değerlendirme basamağında, öğrenciler kendi oluşturdukları anlayışı değerlendirme konusunda cesaretlendirilir. Hem öğretmen hem de öğrenciler kendilerini değerlendirme fırsatı bulurlar.

Yapılacak etkinlikler:

 • Öz değerlendirme
 • Öğretmen gözlemi
 • Performans değerlendirme
 • Portfolyo
 • Rubrik

İlginizi çekebilecek konular:

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu