TUS

1990 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

EYLÜL 1990 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi menisküs içerir?
a) Articulatio temporomandibularis
b) Articulatio genus
c) Articulatio coxae
d) Articulatio radioulnare distale
e) Articulatio radioulnare proksimale
2. Ayak kavsini en çok destekleyen kas hangisidir?
a) Musculus tibialis anterior
b) Musculus gastrocnemius
c) Musculus soleus
d) Musculus peroneus brevis
e) Musculus peroneus longus
3. Özofagogastrik bileşkeyi en iyi yerinde tutan oluşum hangisidir?
a) Crus sinistra
b) Frenoözofageal ligament
c) Crus dekstra
d) Fundus
e) Diafragma
4. Parmaklarını birleştirip ayıramayan kişide lezyon nerededir?
a) Nervus ulnaris
b) Nervus medianus
c) Nervus radialis
d) Nervus radialis profundus
e) Nervus radialis superficialis
5. Lacrimal glandda sekresyonu sağlayan innervasyon nereden gelir?
a) Nervus facialisin parasempatikleri
b) Nervus facialisin sempatikleri
c) Nervus glossopharyngeusun parasempatikleri
d) Nervus oculomotoriusun parasempatikleri
e) Servikal sempatik ganglion
6. Uykuda iken dilin arkaya kaçmasını engelleyen kas hangisidir?
a) Musculus geniohyoideus
b) Musculus palatoglossus
c) Musculus stylohyoideus
d) Musculus genioglossus
e) Musculus hyoglossus
7. Karaciğer patolojilerinde, omuza vuran ağrı hangi yolla taşınır?
a) Nervus vagus
b) Nervus phrenicus
c) Nervus splanicus major
d) Nervus ishiadicus
e) Erejenterikus
8. Hangisinde verilen yapılar, bir malpighi cisimciğini oluşturur?
a) Glomerulus ve bowman kapsülü
b) Glomerulus ve tubuli contorti prima
c) Tubuli contorti secondaria ve bowman kapsülü
d) Tubuli contorti prima ve tubuli contorti secondaria
e) Henle kulpu ve tubuli contorti prima
9. Vena cerebri magna nereye açılır?
a) Sinüs sagitalis superior
b) Sinus sagitalis inferior
c) Confluens sinuum
d) Sinus rectum
e) Vena cerebri media
10.  Diafragma çevresindeki portocaval şant hangisidir?
a) Vena gastrica sinistra – Vena azygos
b) Vena gastroepiploica sinistra – Vena gastrica dextra
c) Vena gastrica dextra – Vena gastrica sinistra
d) Vena gastroepiploica dextra – Vena azygos
e) Vena gastroepiploica dextra – Vena gastroepiploica sinistra
11. Aşağıdakilerden hangisi monosinaptik refleks arkı içerir?
a) Pupilla
b) Enterogastrik refleks
c) Tonik boyun refleksleri
d) Akomodasyon refleksi
e) Patella refleksi
12. Sarkoplazmada Ca+2 nin tutulması ve transportunda aşağıdakilerden hangisi önemlidir?
a) Calmodulin
b) insülin
c) Troponin C
d) Ca protein kinaz
e) Glikokortikoid
13. Aldosteron sentez eksikliğinde olmayan bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) K+ artması
b) Na+ retansiyonu
c) Diürez
d) Ekstrasellüler sıvı hacmi artışı
e) Alkaloz
14. Vazopressin yokluğunda böbrekte sıvı en fazla nereden absorbe edilir?
a) Proksimal tubul
b) Distal tubul
c) Henlenin çıkan kolu
d) Henlenin inen kolu
e) Toplayıcı kanallar
15. Anjiotensin II nin etkisi hakkında hangisi doğrudur?
a) Arteriollerde kontraksiyon
b) Venüllerde kontraksiyon
c) Arterlerde kontraksiyon
d) Venlerde kontraksiyon
e) Böbrek damarlarında kontraksiyon
16. 70 kilogramlık adam oral alamıyorsa günlük sıvı ihtiyacı kaç mililitre olmalıdır?
a) 500 -1500
b) 3000 – 3250
c) 3200 – 3500
d) 2000 – 2500
e) 750 – 2000
17. Regio olfactoriadaki bezlere ne ad verilir?
a) Cooper bezleri
b) Brunner bezleri
c) Bowman bezleri
d) Liberkühn bezleri
e) Bartolin bezleri
18. Endodermal orjinli retiküler hücreler içeren organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Timus
b) Tiroid
c) Pankreas
d) Surrenal medulla
e) Paratiroid bezi
19. Sürfaktan salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endotel hücresi
b) Büyük alveolar hücre (Tip II)
c) Goblet hücresi
d) Clara hücresi
e) Büyük alveolar hücre (Tip I)
20. Fetal sirkülasyonda kanı vena cava inferiordan foramen ovaleye yönelten oluşum hangisidir?
a) Limbus fossa ovalis
b) Crista supra ventrikülaris
c) İn.vena cava valvi
d) Modülatör bant
e) Trabekülosepto marginalis
21. Gilbert sendromunda defekt nerededir?
a) Bilirubinin karaciğere taşınmasında
b) Konjugasyon yetersizliği
c) Safra yollarında obstrüksiyon
d) Eritrositlerin fazla yıkımı
e) Konjuge bilirubinin safraya itrahında
22. Eksikliğinde epitelde metaplaziye neden olan vitamin hangisidir?
a) C vit
b) E vit
c) A vit
d) B vit
e) K vit
23. idrarda hidroksi prolin hangisinin yıkımında artar?
a) Kollagen
b) Fibrin
c) Elastin
d) Keratin
e) Hyalüronik asit
24. Hangisinin eksikliğinde serbest yağ asidi sentezi azalır?
a) insülin
b) Noradrenalin
c) Adrenalin
d) Gastrin
e) Asetilkolin
25. insülin enzimlerden hangisinin aktivitesini artırmaz?
a) Glikokinaz
b) Glikojen sentetaz
c) Fosfofrüktokinaz
d) Pirüvatkinaz
e) Glikojen fosforilaz
26. Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur?
a) Superoksit dismutaz
b) Karbonik anhidraz
c) Glutatyon redüktaz
d) Glutatyon peroksidaz
e) Sitokrom P450
27. Vücutta laktattan glikoz oluşması en fazla hangi organda görülür?
a) Kas
b) Karaciğer
c) Böbrek
d) Beyin
e) Kalp
28. Yağ asidi sentezinde hız kısıtlayıcı enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açil CoA sentetaz
b) Asetil CoA sentetaz
c) Asetil CoA karboksilaz
d) Metil malonil CoA karboksilaz
e) HMG CoA sentetaz
29. Karaciğer hücresinde glikojenin yıkılmasıyla veya glukoneogenez yoluyla elde edilen glukozun kana verilmesi için gerekli en önemli enzim hangisidir?
a) Hekzokinaz
b) Glukoz-6-fosfataz
c) Glukokinaz
d) Alkalen fosfataz
e) Fosfofruktokinaz
30. Foraminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür?
a) B1 vitamini
b) B6 vitamini
c) Folik asit
d) Niasin
e) B12 vitamini
31. Glikojen depo hastalıklarının hangisinde glikojenin yapısında değişiklik olur?
a) Alfa 1,4 ve alfa 1,6 dallanma enzimi
b) Glikoz-6-fosfataz
c) Glikojen 1,6 difosfataz
d) Glikojen 1,6 sentetaz
e) Glikojen 1,4 sentetaz
32. Glukoneogenezde glikoz + ATP •••••► Glikoz-6-fosfat + ADP yi tersine dönüştüren enzim hangisidir?
a) Glikoz-6-fosfataz
b) Hekzokinaz
c) Glukokinaz
d) Fruktoz 1,6 difosfataz
e) Fruktokinaz
33. Kolesterol sentezinde hiç işleme girmeyen hangisidir?
a) NADPH
b) O2
c) Sitokrom P450
d) FAD
e) Mg
34. Üre siklusunda yer almayan ve azot taşıyıcısı veya vericisi olmayan aminoasit hangisidir?
a) Glutamin
b) Arginin
c) Histidin
d) Aspartat
e) Ornitin
35. Yağlar neden daha fazla enerji verir?
a) Mitokondriye taşınması için aktif transport gerekmez
b) Daha iyi depo edilirler
c) Karaciğere taşınmasında kolaylaştırılmış transport vardır
d) Molekül ağırlıkları daha fazladır
e) Daha iyi absorbe edilir
36. 2 aylık çocukta verilmesi gereken eser element hangisidir?
a) Flor
b) Çinko
c) iyot
d) Fosfor
e) Bakır
37. Hangisinin eksikliğinde serbest yağ asidi sentezi artmaz?
a) insülin
b) Glukagon
c) Kortizon
d) Epinefrin
e) Noradrenalin
38. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yüksek doz kullanılan kortizonun yan etkileri arasında yer almaz?
a) immün sistem depresyonu
b) Peptik ülser
c) Hipoglisemi
d) Cushing hastalığı
e) Osteoporoz
39. Aşağıdakilerden hangisinde enzim defekti olabilir?
a) Kretenizm
b) Hipotiroidi
c) Osteomalazi
d) Raşitizm
e) Hipertiroidi
40. Kasların kasılmasında normalden fazla enerjiye ihtiyaç olan durumlarda ATP sentezini sağlayan madde hangisidir?
a) Fosfokreatin
b) Guanozin trifosfat
c) Üridin trifosfat
d) 3-Fosfogliserat
e) Fosfatidilkolin
41. Servisit, üretrit yapan protozoon hangisidir?
a) Trichomonas vaginalis
b) Neisseria gonorrhoeae
c) Nocardia
d) Clamidya trochomatis
e) Candida
42. ELİSA testi neyi gösterir?
a) Virüsün morfolojik yapısını
b) Virüsü invitro olarak gösteriri
c) Viral etkenin grubunu saptar
d) İn vitro olarak patogeniteyi belirler
e) Virüse özgül proteinlere karşı antikorları belirler
43. Bakteriyel endokarditin en sık etkeni nedir?
a) Streptokokkus viridans
b) Staphylococcus aureus
c) Klebsiella
d) Escherichia coli
e) Bacteroides fragilis
44. Onkotik virus olmayan hangisidir?
a) Onkodna virus
b) Papova virus
c) Ebstein barr virus
d) Arbovirus
e) HBV
45. Hepatit B geçiren kişide en az hastalığı teşhiste yararlı olan tetkik hangisidir?
a) Gaita tetkiki
b) Meni
c) Ter sıvısı
d) BOS sıvısı
e) Serum
46. Otitis media yapan aspergillus hangisidir?
a) Aspergillus phlatit
b) Aspergillus chiari
c) Aspergillus flavus
d) Aspergillus saprophiticus
e) Aspergillus nigra
47. Bakteride aktif transport, oksidatif fosforilasyon, ekzoenzim salgılama fonksiyonları gösteren yapı hangisidir?
a) Bakteri duvarı
b) Bakteri lipopolisakkarid yapısı
c) Sitoplazmik membran
d) Sitoplazma organelleri
e) Sitoplazma granülleri
48. 50S ünitine bağlanarak protein sentezini inhibe eden antibiyotik hangisidir?
a) Streptomisin
b) Tetrasiklin
c) Kloramfenikol
d) Puromisin
e) Seftriakson
49. Kloramfenikolün etkili olmadığı bakteri hangisidir?
a) Clostridum perfiringes
b) Shigella
c) Anaeroblar
d) Salmonella
e) Haemophilus influenzae
50. İmmün yetmezlikte yapılmayan aşı hangisidir?
a) Kızamık
b) Difteri
c) Boğmaca
d) Tetanoz
e) Oral polio
51. Plazmidlerle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Tek gen içerir
b) DNA yapısındadır
c) Çift ipliklidir
d) Kolay hareket eder
e) Aynı türde genetik bilgiyi taşırlar
52. Yeni doğanın konjüktivasından alınan örnekte gram(-) diplokoklar görülmüşse etken ne olabilir?
a) Trişinellozis
b) Giardia lambia
c) Neisseria meningitidis
d) Neisseria gonorhoeae
e) Escherichia Coli
53. Clamidyanın yaptığı enfeksiyon hangisidir?
a) Lenfogranüloma venerum
b) Şankr
c) Şankroid
d) Granüloma inguinale
e) Gom
54. En dirençli ve en zayıf bakteri formu nedir?
a) Spor – protoblast
b) Spor – vegetatif
c) Spor – L formu
d) Vejetatif – protoblast
e) Hiçbirisi
55. Pnömokoksik pnömonisi plan gebelerde penisilin verilmiş 2-3 gün sonra döküntü olmuşsa ne yapılır?
a) Penisilin kesilir eritromisin verilir
b) Kloramfenikol
c) Antihistaminik + steroidle penisilin devam edilir
d) Tetrasiklin
e) Sülfonamid
56. Pneumocystis carininin yatalak hastada en fazla görüldüğü hastalık formu nedir?
a) Trakeobronşit
b) Amfizem
c) Lober pnömoni
d) İnterstisyel pnömoni
e) Üriner enfeksiyon
57. Aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılması durumunda en az 3 ay hamile kalınmaması gerekir?
a) Kızamık
b) Rubella
c) Tetanoz
d) Oral polio
e) Difteri
58. Gebe kadına aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılması sakıncalı değildir?
a) Tetanoz
b) Rubella
c) Kızamık
d) Oral polio
e) BCG
59. İmmün yetmezliği olan çocukta yapılması kontrendike olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetanoz
b) Difteri
c) BCG
d) Oral polio
e) Boğmaca
60. Servisit, vulvit, bartolinitis, üretrit yapan mikroorganizma hangisidir?
a) Trichomanas vaginalis
b) Entamoeba histolitica
c) Candida albicans
d) Neisseria gonorrhoeae
e) Tbc
61. Bir dokunun veya organın olması gereken yer dışında bulunmasına ne ad verilir?
a) Metaplazi
b) Heterotropi
c) Akantozis
d) Hipertrofi
e) Hiperplazi
62. Granülomatöz lezyon yapmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Chron hastalığı
b) Ülseratif kolit
c) Sarkoidoz
d) Candida
e) Tbc
63. Mesanede hipertrofi ve hematüri yapan hangisidir?
a) Bilihiriazis
b) Şistozomiyazis
c) Filariazis
d) Dicrotelyum dentritikum
e) Diphyllobotrium latum
64. Alkolik hepatitte olmayan hangisidir?
a) Buzlu cam manzarası
b) Portal fibrozis
c) Santral ven etrafında fibrozis
d) Yağlı dejenerasyon
e) Lobül yapısında bozulma
65. Cerebellum ve cortekste tümör saptanıyor hangisi doğrudur?
a) Ca metastazı
b) Multipl glioma
c) Multipl nörinoma
d) Medullablastoma
e) Epandimom
66. Poliomyelitte bulunmayan hangisidir?
a) Proksimal kas güçsüzlüğü
b) Simetrik kas güçsüzlüğü
c) Hafif his kusuru var
d) Tam bir his kusuru vardır
e) Viral orjinlidir
67. Schiller duval cisimcikleri hangi tümörde görülür?
a) Clear cell ca
b) Endodermal sinus tümörü
c) Granüloza hücreli tümör
d) Corio ca
e) Teratom
68. Tiroid medüller ca nereden köken alır?
a) Foliküler hücrelerden
b) C hücrelerinden
c) Hurtle hücrelerinden
d) G hücrelerinden
e) Fibroblast
69. Anilin boyası aşağıdaki hastalıkların hangisiyle ilişkilidir?
a) Böbrek tümörü
b) Willms tümörü
c) Mesane Ca
d) Prostat Ca
e) Karaciğer tümörü
70. Aterosklerozda risk faktörü olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sigara
b) Hipertansiyon
c) Şişmanlık
d) Hipertiroidi
e) Sedanter yaşam
71. Germ hücre kaynaklı olmayan tümör hangisidir?
a) Disgerminom
b) Teratom
c) Endodermal sinüs tümörü
d) Gynandroblastom
e) Koriokarsinom
72. Hastalıkların hangisinde böbrekte patolojik bir bulgu görülmez?
a) Multipl myeloma
b) Sistemik lupus eritematozus
c) Multipl skleroz
d) Diabetes mellitus
e) Amiloidozis
73. Endokard yırtılması en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Akut infektif endokardit
b) Subakut infektif endokardit
c) Sifiliz
d) Marantik endokardit
e) Hiçbiri
74. Osteoartroziste ilk patolojik değişiklik nerden başalr?
a) Sinovyal membran
b) Eklem kapsülü
c) Artiküler kıkırdak
d) Eklem kapsülü
e) Epifiz
75. Hangisi genellikle 40 – 50 yaşındaki kadınlarda kendini kanlı meme akıntısı ile belli eden bir lezyondur?
a) intraduktal papillom
b) Fibrokistik hastalık
c) Fibroadenom
d) Adenozis
e) Duktal ektazi
76. En çok horner sendromu yapan tümör (Pancost tümörü) nerede yerleşir?
a) Akciğer apeksi
b) Akciğer hilusu
c) Boyun kökü tümörleri
d) Cervikal ganglionlar
e) Akciğer bazali
77. Daha çok çocukluk yaşlarında görülen, nöronal kaynaklı ve malign olan tümör hangisidir?
a) Nöroblastom
b) Gangliogliom
c) Gangliositom
d) Nörinom
e) Meningiom
78. Amiloidozisde AA tipi bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sarkoidozis
b) Tüberküloz
c) FMF
d) Multipl myelom
e) Hodgkin hastalığı
79. Uzun süreli hareketsizlik nedeniyle kemiklerde meydana gelen lezyon hangisidir?
a) Osteoporoz
b) Dejeneratif artrit
c) Osteoartrit
d) Osteomalazi
e) Fibröz displazi
80. Diş eti kanaması, vücudunda mor lekeleri olan hastada (Hemoglobin: 4) nerede çalışıyor olabilir?
a) Ayakkkabı tamircisi
b) Akümülatör işçisi
c) Kömür ocağı
d) Fırın işçisi
e) Boya sanayi
81. Vücutta geniş yanıklarda kullanıldığında asidoz yapan ilaç hangisidir?
a) Ag sülfadiazin
b) Ag nitrat
c) Trimetoprim
d) Mefenamid
e) Mitakanazol
82. Morfinin yan etkisi olmayan hangisidir?
a) Bulantı, kusma
b) Konstipasyon
c) Myozis
d) Hipertansiyon
e) Konvülziyon
83. Striatumda muskarinik reseptörleri spesifik olarak etkileyen hangisidir?
a) Karbokol
b) Metakol
c) Fizostigmin
d) Neostigmin
e) Oksitremorin
84. Oral antikoagulanların etkisini kinetik olarak arttıran hangisidir?
a) Metranidazol
b) Cisplatinum
c) Aspirin
d) Tetrasiklin
e) Seftriakson
85. Kolin pompasını inhibe eden ilaç hangisidir?
a) Hemokolinyum
b) Fizostigmin
c) Betadon
d) Kokain
e) Süksinil kolin
86. Penisilinaza dirençli antibiyotik hangisidir?
a) Penisilin G
b) Ampisilin
c) Penisilin V
d) Karbenisilin
e) Metisilin
87. Sigara içenlerde hangi ilacın dozunu artırmak gerekir?
a) Teofilin
b) Digoksin
c) Atropin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin
88. Medikal adrenalektomide kullanılan ilaç hangisidir?
a) Aminoglutetimid
b) Tamoksifen
c) Prednizon
d) Klomifen
e) Danazol
89. Nöropati ve psikiatrik bozukluk yapan ilaç hangisidir?
a) Fenoksimetil penisilin
b) Pirazinamid
c) INH
d) Streptomisin
e) Kloramfenikol
90. Saf narkotik antagonisti hangisidir?
a) Naloksan
b) Metaden
c) Metadon
d) Dinorfin
e) Nalorfin
91. Süksinil kolin apnesi olan hastalarda eksik olan hangisidir?
a) MAO A
b) Psödokolin esteraz
c) COMT
d) MAO B
e) Asetil kolin reseptörü
92. Alkali diürez hangi zehirlenmelerde kullanılır?
a) Barbiturat zehirlenmesi
b) Gazyağı zehirlenmesi
c) Salisilat zehirlenmesi
d) Morfin
e) Digital intoksikasyonu
93. Parkinson tedavisinde kullanılan karbidopa için hangisi doğrudur?
a) L-Dopanın periferik yıkımını engeller.
b) L-Dopanın yan etkilerini azaltmak için.
c) L-Dopanın etkisinde değişiklik yapmaz.
d) L-Dopanın intoksikasyonunda verilir.
e) L-Dopanın etkisini arttırmak için.
94. Striktinin zehirlenmesinde antidot olarak kullanılabilecek ilaç grubu için en uygun olan hangisidir?
a) Nöroleptikler
b) Antiepileptikler
c) MAO inhibitörleri
d) Anksiyolitikler
e) Narkotik analjezikler
95. Mikrozomal enzimlerle indüklenmeyen hangisidir?
a) Trikloretanol
b) Barbitüratlar
c) 6 merkaptopürin
d) Amfetamin
e) Morfin
96. Propranoluün kontrendike olduğu hastalık hangisidir?
a) Astım
b) Koroner arter hastalığı
c) Aritmi
d) Angina pectoris
e) Hiçbiri
97. Parasempatik innervasyonu olmayıp parasempatolitiklerle etkilenen oluşum hangisidir?
a) Ter bezleri
b) Pankreas
c) Parotis
d) Glandula lacrimalis
e) G hücreleri
98. Lityum verildiğinde yan etkisi olmayan hangisidir?
a) Hipotiroidi
b) Guatr
c) Oligüri, hiperkalemi
d) Poliüri
e) Ekzoftalmus
99. G6PDH eksikliğinde hemoliz yapmayan ilaç hangisidir?
a) Teofilin
b) Digoksin
c) Atropin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin
100. Aşağıdakilerden hangi antibiyotik 30S ünitine bağlanmayı engelleyerek etki gösterir?
a) Linkomisin
b) Puromisin
c) Kloramfenikol
d) Tetrasiklin
e) Streptomisin
101. Anne sütüyle çocuğa geçip bağırsağı koruyan aşağıdakilerden hangisidir?
a) IgA
b) IgM
c) IgG
d) IgE
e) IgD
102. Belirtilen organik asidemilerden hangisinin tedavisinde yüksek dozda vitamin B12 kullanılır?
a) Maple Syrup Urine hastalığı
b) Propionik asidemi
c) izovalerik asidemi
d) Laktik asidemi
e) Metil malonik asidemi
103. Kraniotabes aşağıdaki hastalıkların hangisine spesifiktir?
a) Rikets
b) Kraniosinostoz
c) Osteomalazi
d) Hiperparatiroidizm
e) Hipertiroidi
104. Aşağıdakilerden hangisi kronik adrenokortikal yetmezlik belirtisidir?
a) Hipertansiyon
b) Hipopotasemi
c) Hiperglisemi
d) Hipokalsemi
e) Hiperpigmentasyon
105. Olgun meyve yediğinde kusma-bulantı gelişen hastada ne düşünürsünüz?
a) Galaktozemi
b) Sükroz izomaltoz eksikliği
c) Trehalaz eksikliği
d) Herediter fruktoz intoleransı
e) Laktoz intoleransı
106. Sağlam çocukta katarakt mevcut ise hangisini düşünürsünüz?
a) Lowe sendromu
b) Aril süifataz A eksikliği
c) Galaktokinaz eksikliği
d) Fruktokinaz eksikliği
e) Hipoparatiroidi
107. Göbek kanaması K vitaminine cevap veriyorsa ne düşünürsünüz?
a) Hemorajik hastalık
b) Faktör XIII eksikliği
c) Faktör 8 eksikliği
d) Faktör 9 eksikliği
e) Scurvy (skorbut ≈ skorbüt ≈ iskorbüt)
108. Çocukta femoral nabızlar alınamıyorsa ne düşünürsünüz?
a) Aort yetmezliği
b) Aort koarktasyonu
c) Burger hastalığı
d) Periferal arterlerde ateroskeleroz
e) Aort darlığı
109. 3 aylık bir çocukta gelişme geriliği, mental retardasyon, umblikal herni ve kabızlık mevcut ise olası tanı hangisidir?
a) Konjenital hipotiroidi
b) Mukovisidozis
c) Bloom sendromu
d) Down sendromu
e) Hirschprung hastalığı
110. Yukarıdaki hastalığın teşhisinde ilk olarak hangisi istenmelidir?
a) El bileği grafisi
b) Bazal metabolizma hızı
c) Serum T3; T4; TSH düzeyi
d) Kromozom analizi
e) Rektal manometri
111. 6 yaşındaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon nedenlerinden birisi değildir?
a) Aort koarktasyonu
b) Wilms tümörü
c) Polikistik böbrek hastalığı
d) Renal arter stenozu
e) Esansiyel hipertansiyon
112. Kliniğe 7 aylıkken getirilen bir bebek camcı macunu kıvamında, yapışkan, mukuslu gaita çıkarıyor.
Gelişme geriliğide mevcut ise ne düşünürsünüz?
a) Malabsorbsiyon
b) Çölyak hastalığı
c) Crohn hastalığı
d) Ülseratif kolit
e) Kronik enfeksiyoz ishal
113. Bu hastalığın teşhisinde yardımcı olabilecek öykü hangisidir?
a) ilk 6-7 ay sadece anne sütü verimiş
b) Hiç anne sütü verilmemiş, inek sütü ile beslenmiş
c) 5. aydan itibaren ek gıdalara geçilmiş
d) 5. aydan itibaren inek sütü verimiş
e) 5. aydan itibaren bisküvi ve çay verilmiş
114. Ateş fotofobi, ağız içi mukozasında tuz biber görünümü mevcut ise bu çocukta en olası tanı nedir?
a) Kızamık
b) Kızıl
c) Rubella
d) 6. hastalık
e) Enfeksiyoz mononükleoz
115. 1 yaşında bir çocukta pulmoner odakta sistolik ejeksiyon üfürümü, S2’de sabit çiftleşme mevcut ve
akciğer vaskülarizasyonu artmış ise bu hastanın olası tanısı nedir?
a) VSD
b) ASD
c) Aort koarktasyonu
d) Mitral kapak prolapsusu
e) Pulmoner stenoz
116. Alopesi, kronik diyare, mukokutanöz birleşim çevresinde cilt lezyonları, steatore ve gelişme geriliği gösteren bir bebekte
serum çinko düzeyi çok düşükise öncelikle hangisi düşünülmelidir?
a) Disakkaridaz enzim eksikliği
b) Talyum zehirlenmesi
c) Çölyak hastalığı
d) Akrodermatitis enteropatika
e) Kwashiorkor
117. Yukarıdaki hastada hangi tedavi verilmelidir?
a) Diyetteki fruktoz şekerini kısıtlama
b) A – E vitamini verme
c) Güneş ışığından uzaklaştırma
d) Nikotinik asit
e) Çinko
118. ÜSYE nu takiben hematüri, proteinüri, C3 düzeyinde düşme, göz kapaklarında şişlik
görülen hastadailk akla gelecek tanı nedir?
a) RPGN (rapidly progressive glomerulonephritis)
b) Membranöz glomerülonefrit
c) Akut glomerülonefrit
d) Polikistik böbrek hasalığı
e) Nil hastalığı
119. Tip 1 Diabetes Mellitus olan çocuk hastada enfeksiyon gelişirse aşağıdakilerden hangisini yapmak uygundur?
a) Hipoglisemiyi önlemek için insülin dozu azaltılır
b) Ketoasidozu önlemek için insülin dozu arttırılır
c) Antibiyotik tedavisi yeterlidir
d) Oral antidiabetiklere geçilir
e) Hasta takibe alınır
120. Ocak ayında getirilen 2 yaşında çocuk hastada kusma, ateş, ishal mevcut olup, turgor tonusu azalmıştır.
Bir saat önce hasta idrarını yapmıştır. En olası tanı (etken) nedir?
a) Rota virus
b) Escherchia coli
c) Tifo
d) Shigella
e) Giardia lamblia
121. Bir önceki sorudaki hastalığın teşhisinde gerekli olmayan tetkik hangisidir?
a) Gaita kültürü
b) Gaitada lökosit bakılması
c) Ayakta direkt karın grafisi
d) Kan elektrolit düzeyi
e) Viral etiyolojiye yönelik hızlı tanı testleri
122) Yüksek debili kalp yetmezliği yapmayan hastalık hangisidir?
a) Beriberi
b. Tirotoksikoz
c) Arteriovenöz fistül
d) Mitral stenoz
e) Anemi
123. İmmun yetmezlikteki hastaya kan transfüzyonu yapılınca anaflaksi görülüyor. Ne düşünürsünüz?
a) Selektif IgA yetmezliği
b) Kombine immün yetmezliği
c) IgG yetmezliği
d) Selektif IgM yetmezliği
e) Di George sendromu
124. Bu hastaya hangi tedavi verilir?
a) Anaflaksi tedavisi ile plazmaferez
b) Anaflaksi tedavisi ile başka bir kan transfüzyonu
c) Anaflaksi tedavisi ile yüksek doz ivig verilmesi
d) Anaflaksi tedavisi ile yüksek doz antibioterapi
e) Anaflaksi tedavisi ile yüksek doz C vitamini
125. Konjenital hemolitik anemi, sık pulmoner enfeksiyon mevcut ve splenomegali saptanamamış bir hastanın en olası tanısı nedir?
a) Evans sendromu
b) Herediter sferositoz
c) Orak hücreli anemi
d) Coley anemisi
e) Talasemi
126) Aşağıdakinlerden hangisinde splenektomi yapılmasıyla klinik düzelme görülmez?
a) Talasemi majorda hipersplenizm gelişmesi
b) Orak hücreli anemi sekestrasyon krizi
c) Herediter sferositoz
d. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
e. Çok ağır favizm
127. 13 aylık, daha önce hormon tedavisinden fayda görmemiş, tek taraflı inmemiş testisli erkek hastanın tedavisinde ne uygulanır?
a) Orşiektomi
b) HCG tekrarı
c) Orşiopeksi
d) Eksizyonel biyopsi
e) Laparaskopik orşiektomi
128. Nöroblastomda idrarda ne artar?
a) VMA (vanil mandelik asit) / HVA (Homovanillik asid)
b) 17 ketosteroid
c) 21(OH) steroid
d) 11(OH) steroid
e) 5-HIAA (5-Hidroksi indol Asetik Asit)
129. Ağız şapırdatma, yutkunma, görme veya işitsel halüsinasyonları varsa tanı ne olabilir?
a) Petit mal
b) Grand mal
c) Fokal motor
d) Kompleks parsiyel
e) Absans
130. Homogentisik asit oksidaz enziminin eksikliği metabolik bozukluklardan hangisine yol açar?
a) Sistinozis
b) Ornitinüri
c) Arjininemi
d) Sitrüllinemi
e) Alkaptonüri
131. Bronz diyabet yapan hastalık hangisidir?
a) Tip 1 Diabetes Mellitus
b) Tip 2 Diabetes Mellitus
c) Diabetes insipitus
d) idiopatik hemosiderozis
e) Hemokromatozis
132. Perküsyonda akciğerde matite aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
a) Pnömoni
b) Amfizem
c) Astım
d) Kronik bronşit
e) Bronşektazi
133. Hangi hastalığın takibinde kompleman düzeyi takibi önem arz etmez?
a) Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN)
b) Baktriyel endokardit
c) Lupus nefriti
d) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit (PSAGN)
e) Minimal lezyon hastalığı
134. Ateş, yaygın lenfadenopati ve hepatosplenomegali, atipik lenfositoz olan bir hastada hangisi hiç düşünülmez?
a) Enfeksiyoz mononükleoz
b) KML
c) ALL
d) Aplastik anemi
e) CMV enfeksiyonu
135. Digital zehirlenmesi şüphesinde ilk yapılacak olan nedir?
a) K verilmesi
b) Ca verilmesi
c) Digitalin kesilmesi
d) Kusturma
e) Monitöre bağlanıp EKG çekilmesi
136. Karsinoid tümörlü bir hastanın idrarında tipik olarak aşağıdakilerden hangisi yüksek saptanılır?
a) VMA (Vanil mandelik asit)
b) 5HİAA (5 hidroksiindolasetik asit)
c) 5HTP (hidroksitriptofan) +  5 HT (serotonin)
d) 5HİAA (5 hidroksiindolasetik asit) +  5HTP (hidroksitriptofan)
e) 17(OH) ketosteroid
137. Diastolik üfürüm aşağıdakilerden hangisi için spesifik bulgudur?
a) Pulmoner stenoz
b) Trikuspid yetmezliği
c) Aort yetmezliği
d) Aort darlığı
e) Mitral yetmezliği
138. Bir hastada flushing, ishal, idrarda 5 HİAA (5 hidroksiindolasetik asit) artmış ve 5 HT (serotonin) normal ise en olası tanı nedir?
a) Karsinoid sendrom
b) Feokromasitoma
c) Cushing hastalığı
d) Addison hastalığı
e) Hiperaldesteronizm
139. Sigara tiryakisi 65 yaşındaki erkek hastada sağ kolda paralizi, sağ gözde midriazis mevcut ise ilk istenecek tetkik nedir?
a) Kraniyal BT
b) Akciğer grafisi
c) Beyin sintigrafisi
d) Servikal grafi
e) Düz karın grafisi
140. KML’de iyi prognoz gösteren hangisidir?
a) Alkalen fosfatazın azalması
b) Bazofillerin artması
c) Yüksek lökosit sayısı
d) Ph(-) kromozomu
e) LAP
141. Direkt Coombsta bakılan nedir?
a) Fetal eritrositte IgG
b) Fetal eritrositte IgM
c) Anne eritrosit üstünde IgM
d) Anne serumunda anti IgG
e) Anne serumunda fetal eritrosit
142. Periferik yaymada Burr cells veya ekinositlerin (dikensi çıkıntılı eritrositler) varlığı aşağıdakilerden hangisinin karekteristik özelliğidir?
a) Üremi
b) Demir(Fe) eksikliği anemisi
c) Orak hücreli anemi
d) Trombositopeni
e) Talasemi
143. Aşağıdaki hemolitik anemilerden hangisi immun kökenli ve akut başlangıçlı olup Donath-Landsteiner antikorları pozitifitir?
a) Favizm
b) Paroksismal soğuk hemoglobunüri
C) Orak hücreli anemi
D) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH)
E) Mikroanjiopatik hemolitik anemi
144. Bilateral hiler LAP; lupus pernio; eritema nodozum ve nonkazefiye granülom hangi hastalığa özgüdür?
a) Tbc
b) Nocardia
c) Sarkoidoz
d) Ülseratif kolit
e) SLE
145. Beta talasemi majorda hemolitik anemi görülen yapı hangisidir?
a) Alfa2gama2
b) Alfa2beta 2
c) Alfa2delta2
d) Alfa2beta4
e) Alfa4
146. idrar pH: 6.5 nefrokalsinozis mevcut ise olası tanı nedir?
a) Distal tubuler asidoz
b) Proksimal tubuler asidoz
c) Hipofosfatazya
d) D vitaminine rezistans rikets
e) Ailesel raşitizm
147. Bir hamile kadın son trimesterde astım krizi geçiriyorsa hangisi verilmez?
a) ipratropium bromür
b) Teofilin
c) Terbutalin
d) Salbutamol
e) Epinefrin
148. Büyük taklitçi olan feokromasitomanın klasik triadı (çarpıntı; başağrısı; terleme) ile birlikte
aşağıdaki klinik bulgulardan hangisinin bir hastada varlığında sizi en fazla tanıya yaklaştırır?
a) Hipertansiyon
b) Kilo kaybı
c) Hiperkalsemi
d) Hiperglisemi
e) Hipotermi
149. Akut pankreatitte tanıya en az yardımcı olan tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serum amilaz; lipaz düzeyi
b) Abdominal tomografi
c) Abdominal ultrason
d) Mide-Duodenum pasaj grafisi
e) Düz karın grafisi
150. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bronkoskopi yapmaya gerek yoktur?
a) Kronik bronsit
b) Bronşektazi
c) Astım
d) Amfizem
e) Atelektazi
151. Primer bilier sirozda görülmeyen durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipokalsemi
b) Hiperkalsemi
c) Hiperkolestrolemi
d) Hiperlipidemi
e) Antimitokondriel antikorlar
152. Osteolitik ve osteoblastik aktiviteyi inhibe ederek, Kalsiyum (Ca) ve fosfat(P) düzeyini düşüren aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalsitonin
b) Kortikosteroidler
c) PTH
d) Glukagon
e) D vitamini
153. Hematüri yapmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesane Ca
b) Orak hücreli anemi
c) Renal areterde darlık
d) Şistozomiazis
e) Akut glomerülonefrit
154. Ankilozan spondilitte spesifik kalp rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mitral stenoz
b) Mitral yetmezliği
c) Aort koarktasyonu
d) Aort yetmezliği
e) Trikuspid yetmezliği
155. Cushing hastalığında ne görülmez?
a) Sentirpedal yağlanma
b) Aydede yüzü
c) Osteoporoz
d) Buffalo hump
e) Hipoglisemi
156. Uzun süreli nöroleptik alımına bağlı uykuda kaybolan yüzdeki hareketlerle spesifik olan extrapiramidal sistem bulgusu nedir?
a) Hemiballismus
b) Korea
c) Tardiv diskinezi
d) Akatazi
e) Atetoz
157. Bir bölgede 40 yaşın üzrindeki populasyonda hipertansiyon taraması için örnekleme yapılmak isteniyor.
Bu bölgenin yerleşim yerlerinin adları ve nüfusları biliniyorsa ne tür bir istatiksel araştırma yapılır?
a) Basit rastgele
b) Küme
c) Sistematik
d) Gelişigüzel
e) Kota
158. Herpes simpleks virüsü hangi elementer lezyonu yapar?
a) Vezikül
b) Makul
c) Eritem
d) Papül
e) Püstül
159. Nörolojik muayenesi normal olan, fonksiyonel paralizisi olan hastada ne düşünürsünüz?
a) Emboli
b) Konversiyon
c) Histerik nöbet
d) Transient iskemik atak
e) Subdural hematom
160. Hastaneye getirilen bir hastada babinski(+) patellar refleks hiperaktif ise lezyon nerededir?
a) Piramidal traktus
b) İkinci motor nöron
c) Ekstrapiramidal sistem
d) Serebellum hemisferleri
e) Serebellum formisi
161. Aşağıdakilerden hangisinde BUN artmaz?
a) Böbrek yetmezliği
b) GIS kanaması
c) Dehidratasyon
d) Karaciğer yetmezliği
e) Şok
162. Tirotoksikozlu hastalarda bulunan semptomlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Sinirlilik, terleme, sıcaktan kaçma
b) Kilo alma, terleme, soğuktan kaçma
c) Kabızlık, iştahsızlık, terleme azalması
d) Sinirlilik, zayıflama, soğuktan kaçma
e) Çarpıntı, terleme azalması, sıcaktan kaçma
163. Zenker divertikülünün nedeni nedir?
a) Katı ve sıvı gıdaların irritasyonu
b) Negatif intra torasik basınç
c) Gastroözofajeal bileşkede (gastroesophageal junctionda) fonksiyonel bozukluk
d) Boyunda lap
e) Üst sfinkter disfonksiyonu
164. Kalp rezervi düşükse açık kalp ameliyatı sonrası kalp yetmezliği neye bağlı olamaz?
a) Volüm yüklenmesine
b) Yatak istirahatına
c) ilaçlara
d) Anesteziye
e) Myokardite
165. Üst karına künt travmadan 2 hafta sonra melena, kolik tarzında ağrı mevcut ise en olası tanı nedir?
a) Hemobilia
b) Akut pankreatit
c) Dalak rüptürü
d) Eroziv gastrit
e) Özafagus varis kanaması
166. Bu hastada tanı için ne istersiniz?
a) Düz karın grafisi
b) Bilgisayarlı tomografi
c) Sintigrafi
d) Arteriografi
e) Endoskopi
167. Arteriyel emboli en sık nereye yerleşir?
a) Popliteal arter
b) Tibial arter
c) Femoral arter
d) Basilik arter
e) iliak arter
168. Kehr belirtisi neyi ifade eder?
a) intraperitoneal sıvı birikimi
b) intraabdominal kanama
c) Duodenum rüptürü
d) Peritonit
e) Gastrik ülser perforasyonu
169. PH: 7.36, pCO2: 20 mmHg, HCO3: 9mEq/lt olan bir hastada ne düşünürsünüz?
a) Metabolik alkaloz
b) Kompanze metabolik asidoz
c) Dekompanze metabolik asidoz
d) Respiratuar alkaloz
e) Respiratuar asidoz
170. Subtotal gastrektomi sonrasında hangisi en sık görülür?
a) Megaloblastik anemi
b) Malabsorbsiyon
c) Fe eksikliği anemisi
d) Hiperkromik anemi
e) Sideroblastik anemi
171. Perianal fistülün en sık nedeni hangisidir?
a) Perianal abse
b) Ülseratif kolit
c) Tbc
d) İntersfinkterik abse
e) Chron hastalığı
172. USG ile saptanan meme kistinde ne yapılır?
a) Eksizyonel biyopsi
b) insizyonel biyopsi
c) Aspirasyon ve takip
d) Kistektomi
e) Eksizyon
173. Kolon Ca en sık nerede görülür?
a) Transvers kolon
b) Rektosigmoid bölge
c) ileoçekal bölge
d) inen kolon
e) Çıkan kolon
174. Çocukta splenektomi açısından cerrah hangisine dikkat etmek zorunda değildir?
a) Makrofaj fonksiyonu
b) Eski eritrosit sekestrasyonu
c) immunglobülinler
d) Opsonin
e) Trombosit sekestrasyonu
175. Her tip şokta ilk yapılacak işlem nedir?
a) Yeterli iv sıvı vermek
b) Beta bloker verilmesi
c) Vazokonstrüktör verilmesi
d) Bloker verilmesi
e) Adrenerjik ilaç verilmesi
176. Kasta zayıflık, bağırsaklarda hipomotiliteye yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiponatremi
b) Hipomagnesemi
c) Hipokalsemi
d) Hipopotasemi
e) Hiperkalsemi
177. Bacakta deri altında 2X1 cm. boyutlarında sert kitle ile gelen hastaya ilk ne yaparsınız?
a) Yumuşak doku grafisi
b) Kemik grafisi
c) Eksizyonel biyopsi
d) insizyonel biyopsi
e) Anjiografi
178. Yukarıdaki hasta büyük olasılıkla ne olarak değerlendirilir?
a) Liposarkom
b) Angiosarkom
c) Leiomyosarkom
d) Mezenkimom
e) lenfanjiosarkom
179. Periferik arter obstrüksiyonuna bağlı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Periferik nabızların alınamaması
b) Kas atrofisi
c) Kılların dökülmesi
d) Medial malleol ülserleri
e) Gangren
180. 70 kilogram bir hasta oral besin alamıyorsa günlük sıvı ihtiyacı ne kadar olmalıdır?
a) 500 – 1500 mililitre
b) 2600 – 3500 mililitre
c) 2200 – 2500 mililitre
d) 2000-2250 mililitre
e) 750 – 2000 mililitre
181. Paraakuzi olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meniere hastalığı
b) Akustik nörinom
c) Büllöz miringitis
d) Akut otitis media
e) Otoskleroz
182. Göz küresinde hasar olmadan enoftalmi varsa ne düşünürsünüz?
a) Optik atrofi
b) Retinablastom
c) Orbita taban kırığı
d) Retrobulbar hematom
e) Kafa kaidesi kırığı
183. Dördüncü ventrikülü genişleten serebellumun beyin sapına basısı ile karekterize hastalık hangisidir?
a) Arnold Chiari sendromu
b) Dandy-Walker sendromu
c) Aquaductus atrezisi
d) Budd Chiari
e) Tüberoskleroz
184. Benign prostat hipertrofisinde ilk bulgu nedir?
a) inkontinans
b) Mesane hipertrofisi
c) Hematüri
d) Hidroüreteronefroz
e) Mesane divertikülü
185. Anevrizmanın en sık görülen komplikasyonu nedir?
a) intraserebral kanama
b) Epidural kanama
c) Subaracnoid kanama
d) Subdural hematom
e) Subperiostal kanama
186. FSH’nın fonksiyonu olmayan hangisidir?
a) Aromataz enzimi aktivasyonu
b) Folikül hücrelerinin uyarılması
c) Androjenlerin östrojene dönüşümünün arttırılması
d) Teka internanın uyarılması
e) LH reseptörünün arttırılması
187. Vajende peteşiler aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Streptokok enfeksiyonu
b) Trichomonas vaginalis
c) Candida
d) Tüberküloz
e) Calpitis amfizematosa
188. 49 yaşında kadında iki yıl adet düzensizliği varsa ilk akla gelecek olan hangisidir?
a) Anovulatuar siklus
b) Kanser
c) Enfeksiyon
d) Eksojen östrojen verilmesi
e) Stein-Levental sendromu
189. Abortuslarda en sık görülen kromozom anomalisi hangisidir?
a) Trizomi
b) Monozomi
c) Kromozom kırıkları
d) Nokta mutasyonlar
e) Mozaizim
190. Plasental yetmezlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) intrauterin büyüme geriliği
b) Saçların ve tırnakların uzamış olması
c) Deride soyulma
d) Postmaturasyon
e) Deri altı yağ dokusu gelişmiştir
191. Doğum sırasında acil muayene endikasyonu hangisinde vardır?
a) Makata vuran ağrı
b) Tetanik uterus
c) Vaginal kanama
d) Amniotik membran rüptürü
e) Kontraksiyonla fetal deselerasyon
192. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif alımıyla insidansı azalmaz?
a) Endometrial Ca
b) Cerviks Ca
c) Over Ca
d) Memenin benign kistleri
e) PID
193. Gonore enfeksiyonunun en şiddetli ve yaygın olduğu yer hangisidir?
a) Tüpler
b) Cerviks
c) Vagina
d) Endometrium
e) Overler
194. Hiperprolaktinemide hangisi görülmez?
a) Amenore
b) Galaktore
c) Hirsutizm
d) impotans
e) infertilite
195. Hamilelik boyunca sürekli artış göstermeyen hangisidir?
a) Östrojen
b) Progesteron
c) LH
d) hCG (human chorionic gonadotropin)
e) Hiçbiri
196. Hamile kadında 3-4 cm over kisti mevcut ise ne yapılır?
a) Eksizyonel biyopsi
b) insizyonel biyopsi
c) Laparaskopi
d) Kist aspirasyonu
e) Takip
197. Bir kadın 3 defa erken düşük, bir tane de 38 haftalık ölü doğum yapıyor, ilk yapılacak hangisidir?
a) Sevikal inceleme
b) DM
c) Toxoplasma incelemesi
d) Karyotip bakılması
e) Histerosalpingografi
198. Servikste invaziv Ca düşündüren kolposkopik bulgu nedir?
a) Beyaz lekeler
b) Atipik damarlanma
c) Hiperkeratoz
d) Mosaisizm
e) Noktalı görünüm
199. Serviks Ca I b ise tedavi planı ne olmalıdır?
a) Basit histerektomi
b) Koterizasyon
c) Konizasyon
d) Lazer
e) Radikal histerektomi + lenf nodu diseksiyonu
200. Gebelerde en sık görülen kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mitral darlığı
b) Mitral yetmezliği
c) Aort darlığı
d) Aort yetmezliği
e) Trikuspit yetmezliği

 

İlginizi çekebilir:
2011 Sonbahar TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu