11. Sınıf

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları – Lise 3 Edebiyat Konuları

Lise 3 Edebiyat Konuları Nelerdir?

Lise 3 edebiyat konuları 4 ünitede incelenebilir. Lise 3 edebiyat konuları şu şekildedir:

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ

 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi
 2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu
  • Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete
 2. Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler
 3. Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 4. Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
  • Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
  • Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
 5. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  • I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  • II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  • Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar
  • Tanzimat Edebiyatında “İlk”ler

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

 1. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu
 2. Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler
 3. Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  • Servetifünun Döneminde Mensur Şiir
 4. Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
  • Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
  • Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
 5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  • Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları
 6. Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 7. Fecr-i Ati Şiiri
  • Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları
  • Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

 1. Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu
  • Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları
 2. Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler
 3. Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  • Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
  • Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir
  • Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
 4. Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
  • Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)
  • Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)
 5. Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
  • Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları
  • Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar
  • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu