10. Sınıf

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları – Lise 2 Edebiyat Konuları

Lise 2 Edebiyat Konuları Nelerdir?

Lise 2 edebiyat konuları aşağıda yer almaktadır. 3 üniteden oluşan lise 2 edebiyat konuları şöyle:

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 1. Destan Dönemi
 2. Sözlü Edebiyat
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
   • Sagu
   • Koşuk
  • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
   • Destan
 3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
  • Kutadgu Bilig
  • Atabetü’l-Hakayık
  • Divan-ı Hikmet
  • Divanü Lugati’t-Türk
 3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
   • İlahi
   • Nefes
   • Gazel
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   • Battalname
   • Dede Korkut Hikayeleri
   • Danişmend name
   • Mesnevi
  • Öğretici Metinler
   • Tasavvufi Metinler
   • Nasrettin Hoca Fıkraları
 4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
   • Divan Şiiri
    • Gazel
    • Kaside
    • Rubai
    • Şarkı
    • Tuyuğ
    • Murabba
    • Terkibibent
   • Halk Şiiri
    • Anonim Halk Şiiri
     • Mani
     • Türkü
    • Âşık Tarzı Halk Şiiri
     • Koşma
     • Semai
    • Dini Tasavvufi Türk Şiiri
     • Methiye
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
    • Halk Hikâyeleri
    • Mesnevi
   • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
    • Karagöz
    • Meddah
    • Orta Oyunu
  • Öğretici Metinler
   • Tezkire
   • Seyahatname
   • İlmi Eserler
İlginizi çekebilir:
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları - Lise 4 Edebiyat Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu